Om oss

Många år i branschen
Ultimedia AB startade 1990 och ger ut tidningen Företagsvärlden som distribueras rikstäckande sex gånger per år.
Företaget innehar AAA-rating 
sedan över tio år tillbaka.

Innehåll

Det redaktionella innehållet belyser aktuella och spännande ämnen inom företagande, arbetsmiljö, IT, resor, nöje och hälsa för att nämna några. Vi arbetar hela tiden för att vår produkt ska hålla högsta kvalité. Detta gör att vi även använder av oss av frilansjournalister som ett komplement till vår egen redaktion. Företagsvärlden är ansluten till TS-revision.

Målgrupp

Företagsvärlden skickas ut till företag, kommuner, landsting och statliga verk runt om i Sverige.
Har du inte fått tidningen? 
Kontakta oss på produktion@ultimedia.se

Framtiden

På Ultimedia AB tänker vi långsiktigt. För att värna om miljön är vår produkt svanenmärkt.

TSrating