SPV fortsätter att utveckla Mina sidor på spv.se. Nu kan kunderna se en summering av sina utbetalningar under året och även hur mycket skatt som har dragits. Den här funktionen är särskilt efterfrågad nu efter årsskiftet och i deklarationstider.
SPV jobbar ständigt för att utveckla tjänster som möter kundernas behov. Något som kunderna har efterfrågat är möjligheten att kunna få sina utbetalningar under året summerade på ett enkelt sätt.
Det här har de behov av i samband med deklarationen, men också i början på året då de brukar få sin kontrolluppgift.
Därför har en ny funktion tagits fram under Mina sidor på spv.se.
Kunder med utbetalning kan nu se en sammanställning över hur mycket pengar som har betalats ut under året i förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension och delpension. De kan även se hur mycket skatt som har dragits. Den här summeringen går att spara och den går även att skriva ut. Stronger rabattkod
– Vi lyssnar löpande på kunderna och det här var ett behov vi tydligt hörde i början av förra året. Vi prioriterade då att utveckla en funktion som ersätter den saknade kontrolluppgiften, och att den skulle vara klar till årsskiftet för att möta behovet redan nu i januari, säger Joakim Hedström, verksamhetsutvecklare på SPV.