Jeff Haden har en lång erfarenhet av entreprenörskap. Inte minst genom att arbeta sig upp på ett företag från truckförare till chef över 250 anställda. Han har också spökskrivit en rad böcker åt framgångsrika företagare och han har haft en bok som toppsäljande på Amazon. Via nätverket Linkedin delade han med sig av sin erfarenhet och berättade hur man blir en extraordinärt bra chef. Foto: Edmond Dantès

Bra chefer bryr sig om att få viktiga saker gjort. Exceptionellt bra chefer bryr sig om sina anställda. En bra chef är väldigt duktiga organisatoriskt, fattar rätt beslut och får de viktigaste sakerna gjorda. En exceptionellt bra chef kan det och mycket mer. Självklart bryr de sig om företaget och företagets kunder – men framförallt bryr de sig om sin personal, enligt Jeff Haden Och det är därför exceptionellt bra chefer ger sina medarbetare: 1. Självständighet och oberoende Stora organisationer bygger ofta på optimering av processer och rutiner. Fast varje uppgift behöver inte ha en egen praxis eller vara strukturerad in i minsta detalj. Engagemang handlar mycket om att få känna självständighet och oberoende. Att känna sig ansvarig för något ökar självkänslan och bättrar därför också på resultatet. Dessutom ger ökad frihet även en starkare innovationskraft från medarbetarna. När möjligheten finns är det en utmärkt idé att ge de anställda möjlighet att fatta besluten självständigt och oberoende. När de får den möjligheten finner de oftast sätt att utföra sitt jobb på ett sätt som chefen inte trodde var möjligt. 2. Tydliga förväntningar Även om varje jobb bör innehålla en viss grad av självständighet, behöver varje jobb också grundläggande förväntningar på hur specifika situationer ska hanteras. Att kritisera en medarbetare som erbjuder en ilsken kund en rabatt ena dagen trots att just det var praxis tidigare skapar stress och omöjliggör för de anställda att utföra sitt jobb ordentligt. En exceptionellt bra chef som behöver förändra en praxis inom företaget kommunicerar ut dessa förändringar inom företaget ordentligt innan de genomförs. Är detta inte möjligt bör han eller hon ta sig god tid att i efterhand förklara varför beslutet togs och vad som förväntas framöver. 3. Meningsfulla mål Meningsfulla mål ger arbetet mening och ökar konkurrenskraften bland medarbetarna. Meningsfulla mål att sträva efter är dessutom roliga och utan dessa mål är arbetet bara just arbete. 4. En känsla av mening Alla gillar att känna sig som en del av något större. Att känna den där känslan av lagartillhörighet som förvandlar en grupp av individer till riktig lagspelare. De bästa uppdragen ger en riktigt positiv förändring för företagets kunder. Den exceptionella chefen låter sina medarbetare veta vad han eller hon vill uppnå med företaget och kunderna. Om möjlighet finns är det en klar fördel att låta sina medarbetare ska uppdrag ur sina egna visioner. Det är oerhört viktigt att de anställda vet vad de ska bry sig om, och framförallt – varför de ska bry sig. 5. Möjligheter att ge betydande bidrag Engagerade medarbetare har många egna idéer. Tar man bort möjligheter för dem att komma med förslag, eller omedelbart slå ned på deras idéer, har man snar mycket mindre engagerade medarbetare. Det är därför den exceptionellt bra chefen ser till att det är lätt för de anställda att komma med förslag och idéer. Ja till och med hjälper dem med idéerna. Är de inte genomförbara tar den exceptionellt bra chefen sig tid att förklara varför. Stora företagsledare vet att de anställdas förslag kom med omsorg för företaget. Därför ser de till att värdesätta och uppskatta deras bidrag. Desenio rabattkod Vare sig de genomförs eller ej. 6. En stark känsla av sammanhang Varje medarbetare arbetar för en lön (annars skulle de vara volontärarbetare), men varje medarbetare vill arbeta för mer än en bara lönen: de vill arbeta med och för människor de respekterar och beundrar – och med och för människor som respekterar och beundrar dem. Det är därför ett vänligt ord, en snabb diskussion om familjen, ett informellt samtal för att kolla om en anställd behöver hjälp med något, är mycket viktigare än gruppmöten eller formella utvärderingar. En sann stark av sammanhang är personligt. Det är därför exceptionellt bra chefer visar att de ser och uppskattar personen, inte bara arbetaren. 7. Pålitlig kommunikation De flesta människor har inget emot en sträng och krävande chef så länge han är rättvis. (Stora företagsledare behandla varje anställd olika men behandlar också varje anställd rättvist I detta finns en stor skillnad.) Exceptionellt bra chefer vet att nyckeln till är konsekvent och rättvis kommunikation: Ju fler anställda som förstår varför ett beslut fattades, desto mindre sannolikt är det att orättvis behandling eller favorisering misstänks. 8. Privat kritik Ingen anställd är perfekt. Varje medarbetare behöver konstruktiv feedback. Varje anställd förtjänar konstruktiv feedback. Bra chefer ger denna feedback. Exceptionellt bra chefer gör alltid det mellan fyra ögon. 9. Offentligt beröm Varje anställd – även en mindre bra medarbetare – gör något bra. Varje anställd förtjänar beröm och uppskattning. Det är lätt att känna igen några av de bästa anställda eftersom de är konsekvent gör grymt bra saker. (Kanske konsekvent erkännande är en av anledning att de är de bästa medarbetarna? Något att tänka på.) Du kanske måste arbeta hårt för att hitta anledningar att känna igen en anställd som bara uppfyller normerna, men det är okej: Några vänliga ord – särskilt ett offentligt erkännande – kan vara den knuff en genomsnittlig medarbetare behöver ha för att bli en grymt bra medarbetare. 10. En chans till en meningsfull framtid. Varje jobb bör ha potential att leda till större utmaningar. Exceptionellt bra chefer tar sig tid att utveckla medarbetare för jobbet de en dag hoppas kunna få, även om det jobbet är på ett annat företag. Hur kan man veta vad en anställd hoppas på att göra i framtiden? Genom att fråga! Annställda bryr sig enbart om ett företag om företaget bryr sig om dem. Den exceptionellt bra chefen visar att han eller hon har stora förhoppningar på företagets framtid genom att ha stora förhoppningar på de anställdas framtid. n