Under pandemins andra år uppvisar svenskt företagande ett starkt år med låga kon- kurssiffror och hög överlevnadsgrad. Totalt registrerades 5 797 aktiebolag i konkurs under 2021, en minskning med 12 procent. Antalet anställda som berördes minskade även med 31 procent. Bland årets största företagskonkurser finns flygbolag, byggbolag och konsultföretag. Källa: Creditsafe

Låga konkursnivåer i hela landet, det är slutsat- sen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar hel- årssiffror för konkursåret 2021. Konkurserna har minskat 9 av årets 12 månader och landar på årsbasis på en nedgång med 12 procent.

Totalt försattes 5 797 aktiebolag i konkurs vilket kan jämfö- ras med 6 586 året

innan. Den genomsnittliga konkurssiffran de senaste tio åren är 6 051, en differens på 254 konkurser mot årets siffra. Den procentuella andelen företag som går i konkurs idag är rekordlåg – endast 0,83 procent.

– När vi summerar konkursåret 2021 landar vi på lägsta siff- ran sedan 2017. Det är låga nivåer i nästan hela landet. Trots några få månader med noterad uppgång, så uteblev den väntade konkursökningen, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

– Det är rimligt att anta att en bidragande orsak till de fort- satt låga konkurssiffrorna är de utökade möjligheterna till skatt- teanstånd, samt återinförandet av ett antal statliga krisstöd.

– Överlevnadsgraden hos de svenska företagen har varit hög under året som varit, speciellt i våra storstadsregioner. Dock ska man komma ihåg att många företagare fortfarande kämpar med att få sina verksamheter att gå runt, och där vi vet att det finns likviditetsproblem, fortsätter Henrik.

Drabbade anställda

Samtliga konkurser under året har berört 14 043 anställda. Jämfört med förra årets siffra på 20 412 anställda – så är det en minskning med 31 procent. Flowlife rabattkod

Största konkurserna under 2021

Årets i särklass största konkurs blev flygbolaget Norwegians svenska dotterbolag, Norwegian Air Sweden AB, med en omsättning på nästan en miljard. Även Erlandsson Bygg i Stockholm AB (832 miljoner), Barslund Sverige AB (550 mil- joner) och Spectra Premium AB (285 miljoner) är bland de största konkurserna under året. Totalt är det 20 företag med över 100 miljoner i omsättning som gått i konkurs.

Momsbedrägeri bakom företag på topplistan

Svenska staten har under året drabbats av en omfattande moms- bedrägerihärva, vilket även visat sig tydligt i konkursstatistiken. 14 av årets 20 största konkurser har kopplingar till ekonomisk brottslighet (därmed exkluderade i vår redovisning). Skulderna till Skatteverket är på miljardbelopp och över 200 aktiebolag

uppskattas ingå i denna härva med momskaruseller och mani- pulerade årsredovisningar.

En av de största konkurserna som ingår i statistiken, men som exkluderats från topplistan, är svenska dotterbolaget till den multinationella mobildistributören

Brightstar som försattes i konkurs under juli. Brightstars misstänkta deltagande i den omfattande så kallade mobilhärvan med momsberägerier har lett till ett betalningskrav från Skatteverket på över en kvarts miljard kronor.

Länen med starkast utveckling

Konkurserna under året minskade i 16 av 21 län. Starkast utveckling noterades i Norrbotten (-35%), Dalarna (-26%) och Örebro (-26%). Länen i motsatt riktning med störst ökning under året är Gävleborg (15%), Kronoberg (13%) och Gotland (7%)

Kraftig minskning även årets sista månad

Under december och årets sista månad registrerades 495 aktie- bolag i konkurs, vilket kan jämföras 622 i december förra året. En markant minskning på 20 procent. Den största konkursen under december blev High Performance Computing Nordic AB med en omsättning på 114 miljoner enligt senaste bokslu- tet. Detta följdes av Clean Air Technologies i Helsingborg AB med 98 miljoner i omsättning.

Rekord i antalet nystartade aktiebolag

Senaste året blev ett rekordår sett till antalet nya företag. Totalt registrerade 62 947 nya aktiebolag under 2021. Det är fem pro- cent fler än året innan och 38 procent fler än året innan pande- min.

Största konkurserna under 2021

Creditsafe har exkluderat aktiebolag som misstänks för före- tagsbedrägeri eller har kopplingar till momsbedrägeri. Företagen är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte som årets största.

Konkursstatistiken omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summe- ras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Detta inne- bär att även sent registrerade konkurser kommer med i aktuell månadens statistik.