Tillväxtverket utlyser sammanlagt 534 miljoner kronor till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin.
Utlysningen ingår i insatsen React-EU som ska stärka näringslivets förmåga att ställa om efter pandemin. Stöden riktar sig till regionala aktörer i ett första led. De ska i sin tur fördela stödet vidare till små och medelstora företag i hela landet.
– Med det här stödet vill vi bidra till ett framtidssäkert och mindre sårbart näringsliv och samhälle, i hela landet. Det är ett bra stöd för att företagen ska lyckas ställa om på lång sikt, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket 
 
Pengarna går till regionala aktörer 
Pengarna fördelas till regioner och företagsfrämjande aktörer som exempelvis inkubatorer, science parks och klusterorganisationer. Företagen tar därefter del av stöd och andra tjänster som de erbjuder. Stöden kan vara direkta finansiella stöd eller rådgivning, coachning och vägledning till företagen.
 
Stöd för hållbar återhämtning 
Utlysningen erbjuder inte ett krisstöd utan ett långsiktigt stöd för återhämtning och utveckling. Stöden ska gå till investeringar i grön och digital omställning, innovation och internationalisering samt till branschsatsningar i till exempel besöksnäring och i kulturella och kreativa näringar
Tillväxtverket ansvarar för att förvalta regionalfonden i Sverige inklusive de extramedel som kommer via React-EU. I ansvaret ingår att fördela och utbetala den tillkommande finansieringen från React-EU.