Unga vuxna idag vill köpa och äga sitt boende. Bostadsrätt är populärast på kort sikt medan villa och radhus är mest populärt på lång sikt. Var fjärde ung vuxen i Skåne drömmer också om att bo på en gård vid 50 års ålder. Det framgår av en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Sparbanken Skåne och som även visar att fyra av tio är oroliga för att bli för högt skuldsatta i en bostadsaffär.

Om du fritt fick välja, hur skulle du då vilja bo? Den frågan ställdes till unga vuxna i Skåne i åldern 18-29 i en ny Novusundersökning som sammanställts i rapporten ”Unga skåningars väg in på bostadsmarknaden”. Drömboendet kan se väldigt olika ut – och det gör även förutsättningarna för var och en att kunna uppfylla sin dröm. De flesta (30 procent) vill idag bo i en bostadsrätt som man själv äger. 24 procent vill bo i en villa eller ett radhus som man äger och endast 14 procent vill bo i en hyresrätt. Ju längre tidsperspektiv framåt, desto fler vill då också äga sitt boende. På 1-10 års sikt vill endast 4 procent av de svarande bo i hyresrätt, medan andelen som vill bo i villa/radhus ökar till 43 procent. På frågan om hur dagens unga vill bo när de är 50 så vill drygt hälften bo i villa/radhus och ytterligare en fjärdedel vill bo på en gård som man själv äger. – Det är tydligt i undersökningen att unga vuxna vill köpa och äga sitt boende. Ekonomin är en viktig faktor och många har säkert sett att bostadsköp tidigare varit en bra investering för föräldrar och vänner. Sedan ser det ut som att det finns en lantlig dröm här i Skåne om att bo på gård. Jag är faktiskt lite överraskad av att var fjärde ung vuxen vill ha en gård i framtiden, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson, privatekonom på Sparbanken Skåne. Trösklar till bostadsmarknaden Efter många år med kraftiga prisökningar har aktiviteten på bostadsmarknaden varit lägre under en period på grund av inflationen, räntehöjningarna och det osäkra omvärldsläget. I Skåne har priserna fallit sedan toppnoteringen våren 2022, men nu syns indikationer på att en vändning kan vara nära. Förhoppningar om räntesänkningar drar mer folk till visningar och bostadspriserna har börjat stiga igen på sina håll. Tendensen i till exempel Kristianstad och Trelleborg är att villapriserna ökat under de senaste tre månaderna, med 3 respektive 8 procent. I Lund och Ystad steg villapriserna med 0,6 procent i båda kommunerna, medan priserna på bostadsrätter i Malmö ökade med 2,7 procent under samma period, enligt månadssiffror från Svensk Mäklarstatistik. Detta kan vara goda nyheter för den som äger eller vill sälja sin bostad, men för den som försöker ta sig in på marknaden eller byta bostad innebär det att tröskeln på många sätt höjs ytterligare. I intervjuerna som Novus gjort berättar sex av tio unga vuxna att de redan idag upplever att tröskeln till bostadsmarknaden är svår att ta sig över. Endast 3 procent av de unga upplever att det inte finns någon tröskel alls. Den största svårigheten för unga skåningar (78 procent) är just de höga bostadspriserna. 53 procent upplever en tröskel i höga räntor och en tredjedel känner det svårt att få ihop till den lagstadgade kontantinsatsen. Hela 39 procent känner också en rädsla för att bli för högt skuldsatt i ett bostadsköp. – Ekonomin tycks vara en motiverande faktor för den boendeform man söker. De allra flesta vill äga sitt boende, men ekonomin upplevs också som den svåraste tröskeln för att överhuvudtaget kunna ta sig in på marknaden, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson och fortsätter: – Dagens unga vuxna är väl medvetna om ekonomin i bostadsaffären. De vet att det krävs kontantinsats och att bostadsköpet vanligtvis innebär ett stort lån. Det är sunt att man har respekt för skuldsättningen, men det är också ett underbetyg till bostadsmarknaden när fyra av tio är direkt oroliga för att behöva skuldsätta sig för mycket. Av de svarande uppger 47 procent att de ser en tröskel i de långa köerna till hyresrätter och 34 procent tycker att hyresrätterna som finns är för dyra. – Undersökningen ringar in en mycket viktig frågeställning – vad är en välfungerande bostadsmarknad? Är det bra när priserna ökar snabbt och mycket som de har gjort under lång tid eller är det bättre om prisutvecklingen är mer stabil? Kanske är det bästa en långsiktig prisökning som ligger strax över inflationstakten. På det viset får bostadsägare en viss värdeökning på sin investering, men utvecklingen stänger inte ute kommande generationer. Självklart behöver marknaden också hyresrätter som är rimligt prissatta, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson. Ingen enkel lösning I åldern 18-29 sparar sex av tio idag till ett bostadsköp. Fem av tio försöker hitta ett välbetalt jobb för att öka sin köpkraft. Fyra av tio säger sig ha sparat kapital sedan tidigare och endast 16 procent räknar med att kunna få pengar från föräldrar eller anhöriga till bostadsköpet. Vidare har 20 procent av de unga vuxna i Skåne ställt sig i kö för en hyresrätt. – Undersökningen visar att de unga tar ansvar för sitt framtida boende. Nio av tio förbereder sig på något sätt för att ha möjlighet att bo i den form man önskar i framtiden, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson. På politisk nivå har det talats om att införa speciellt fördelaktiga bosparformer för unga. Det har också diskuterats sänkt krav på kontantinsats för förstagångsköpare. Stigande bostadspriser gör att det tar allt längre tid att spara ihop till insatsen, vilket kan stänga ute unga från att kunna köpa sitt boende. Samtidigt har senaste årens prisfall på bostadsmarknaden visat nyttan med en kontantinsats som minskar belåningen för den enskilde. – Det sämsta alternativet för den som vill köpa sin bostad är egentligen att tvingas ta ett vanligt blancolån till kontantinsatsen. Då blir man högt skuldsatt samtidigt som det sker till en högre ränta. Det bästa är att tidigt komma igång med ett bostadssparande, säger Joanna Ulfsdotter Johnsson. Att bostadsaffären är en komplex process framgår av att endast två av tio i undersökningen anser sig ha tillräcklig kunskap om hur affären kring ett bostadsköp går till. Fyra av tio tycker sig delvis ha kunskap, medan fyra av tio säger att de saknar tillräcklig kunskap om hur affären går till. Av de unga som redan idag äger sin bostad är det bara hälften som anser sig ha tillräcklig kunskap om bostadsaffärer.