Investeringarna i AI-projekt ökar bland svenska och nordiska industribolag, samtidigt som flera företag för första gången satsar mer på att utbilda befintlig personal än att rekrytera ny kompetens, det visar en ny undersökning från Silo AI, Europas ledande privata AI-labb. 
Silo AI släpper sin tredje Nordic State of AI rapport (bifogad). Rapporten baseras på en undersökning som har besvarats av flera av de största företagen i Sverige och övriga Norden. Det är traditionella företag inom bland annat tillverkningsindustrin, pappersindustrin och byggsektorn som undersökts och alla som medverkar har en omsättning på minst 500 miljoner kronor och/eller minst 1 000 anställda. Bland respondenterna finns bland annat SKF, Höganäs och Assa Abloy. 
Trenden är tydlig – alla deltagande företag arbetar redan med AI på någon nivå och över 40 % av respondenterna räknar med att investera mellan 5 och 20 miljoner kronor i AI under 2024, medan 20 % räknar med att investera upp till 100 miljoner kronor under 2024.
Generativ AI, med teknologier som stora språkmodeller (som bland annat tjänster som ChatGPT är baserade på), fick sitt stora genombrott under 2023. Nästan 80 % av respondenterna har börjat använda denna typ av teknologier. Rapporten visar också att företagen följer utvecklingen av AI-reglering i EU. Över 50 % av de tillfrågade kommer att investera i åtgärder som syftar till att efterfölja den kommande regleringen. 
“Globalt sett ligger Sverige och Norden bra till då man jämför nationell färdighet vad gäller AI. Men inom företagen i de olika industrierna finns ännu mycket nytta att hämta för att stärka konkurrenskraften med hjälp av AI. Vi ser ett stort intresse, det är positivt. Det som behövs nu är en ökad förståelse för de olika AI-teknologierna och hur de kan användas för att skapa mervärde”, säger Peter Sarlin, vd och medgrundare av Silo AI och en av Europas ledande experter inom AI.
De vanligaste utmaningarna när det gäller att använda och skala upp AI är bristen på resurser, oavsett om det handlar om talang eller tid och investeringar. 
“För att lyckas med AI krävs ett ledarskap som främjar intern förståelse för AI-teknologier. AI behöver ses som en del av den helhet som bildar företagets kärnverksamhet. Genom att integrera AI i kärnan av produkter, tjänster och processer skapas de största möjligheterna för mervärde. En förutsättning för detta är kombinationen av tekniskt kunnande och substanskunnande, därför är kompetensutveckling viktigt också bland icke-teknisk personal”, säger Peter Sarlin.