Årsredovisningar är inte bara information om bolagets resultat utan även i stor del ett ansikte ut mot marknaden. Det ska inte bara staplas siffror på sida upp och sida ner utan den ska helst vara förståelig och dessutom snygg. För att få ett helhetsgrepp om vilka årsredovisningar som sticker ut på ett positivt sätt finns utmärkelsen ”Sveriges bästa årsredovisning”.

Designen är här viktig och det handlar till stor del om trovärdighet för bolaget. De bolag som är med om att tampas om denna utmärkelse är ju börsbolag som förutom att göra myndigheterna glada med sin årsredovisning dessutom ska inge förtroende från aktieägare, såväl befintliga som framtida.
För arrangörsgrupperna bakom ”Sveriges bästa årsredovisning” FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer är en rättvis, korrekt och relevant informationsgivning från de noterade bolagen en viktig del för att skapa en förtroendefull svensk kapitalmarknad. 
Det är något som bör kännas relevant och viktigt för alla som tror på ett bolag och är beredda att investera sina pengar i bolagets framtida utveckling. 
För att lyckas utnämna en vinnare i de olika klasserna har man från arrangörsgruppens sida följande inriktning: 
• Det är endast ”årsredovisningen” som bedöms
• En tydlig ”tävlingsdel” – med tre nomineringar i varje klass och fokus på vinnarna
• Särskilt bedöms vad som är god kommunikation utifrån olika användares synvinkel
 
Även om tävlingen i allt väsentligt har en kvalitativ ansats så har juryn sedan många år identifierat ett antal områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information för att komma i fråga i en första gallring. Dessa områden är: 
• VD-ord
• Mål- och måluppfyllelse
• Affärsidé och strategi
• Affärsområdesinformation
• Information kring marknad och konkurrenter
• Riskbeskrivning – gärna grafisk
• Hållbarhet och bolagsstyrning
• Grafisk utformning
 
Att tävlingen haft betydelse för kvaliteten råder det ingen tvekan om då svenska bolags finansiella information i internationella jämförelser alltid ligger bland de absolut främsta i världen.
I år offentliggjordes utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning enbart digitalt (vilket såklart är fullt försåtligt). Men trots förändringen var och är syftet med priset detsamma som tidigare, nämligen att lyfta fram bolag som på ett transparent och förtroendeingivande sätt med sin finansiella kommunikation är förebilder och inspiration för andra.
Priset för Årets bästa redovisning har delats ut i över 50 år. Utmärkelsen ges till bolag inom de tre kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Dessutom delar Sveriges Kommunikatörer sedan tre år ut pris för Bästa design. För designen använder man tre tydliga punkter för att komma fram till vilken som är bäst designad:
 
1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen
• Handlar i synnerhet om att stärka förtroendet för bolaget (tydlighet kring vad de vill göra och hur de gör detta, samt hur de håller ihop berättelsen i text, bild och illustration/grafik)
 
2. En årsredovisning som förmedlar bolagets identitet och DNA och som särskiljer från andra
• En formgivning som lyfter fram texten och förstärker rapporteringen (en konsekvent och särskiljande design)
 
3. En årsredovisning och design som inspirerar
• Gör komplexa begrepp enkla att förstå, sticker ut på ett känslomässigt och sympatiskt sätt (färg, bildval, layout och övrig design som förmedlar känsla)
 
4. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap
• Grafik, bildval och välformulerade texter för att på så sätt nå en bredare målgrupp
 
Hållbarhetsfrågor allt viktigare
Kraven på transparens i hållbarhetsfrågor har ökat avsevärt. Under de senaste åren har jurygruppen även sett en positiv utveckling i flertal redovisningar gällande hur hållbarhetsfrågor påverkar affärsmodellen. Nytt för i år är därför att hållbarhet beaktas i alla de årsredovisningar som granskas – och inte lyfts i ett separat pris. Det arbetet har utförts av branschorganisationen FAR:s specialistgrupp för hållbarhet.
 
De nominerade bolagen för Sveriges bästa årsredovisning 2019 var: 
I klassen ”Large Cap”: 
• Atrium Ljungberg
• Trelleborg 
• SCA
 
I klassen ”Mid Cap”:
• Addnode
• Instalco
• Scandi Standard
 
I klassen ”Small Cap”:
• Concordia
• Projektengagemang
• Rottneros
 
Och nu en trumvirvel… årets vinnare som presenterades den 29 september var följande bolag: Atrium Ljungberg AB – Sveriges bästa årsredovisning 2019 i ”Large Cap”
Det fanns flera värdiga utmanare till att vinna i klassen stora bolag. Juryns val landade till slut på Atrium Ljungberg, som efter att flera år ha levererat årsredovisningar i toppklass.
”Det mest iögonfallande för 2019 är att formatet ändrats från det vanliga A4 till liggande, vilket gör det mer behändigt att läsa på datorskärm. Det är förvånansvärt få företag som valt att gå den linjen – trots att sannolikt den absoluta majoriteten av läsarna nu tar till sig information digitalt. ” (Utdrag ur juryns motivering)
 
Instalco AB – Sveriges bästa årsredovisning 2019 i ”Mid Cap”
Trenden i klassen för mellanstora bolag är att allt fler levererar årsredovisningar med en ambitionsnivå och omfattning som liknar den hos börsens största bolag. Det gör att konkurrensen är hård, så även i år. Men antalet sidor betyder inte allt, det viktigaste i en årsredovisning är att den är väl disponerad, tydlig och informativ med en bra balans mellan text, siffror, grafik och mjuka delar. Instalco lyckas med allt detta.
”Bland andra starka delar finns bolagets riskbeskrivning. Här ingår även hållbarhetsrelaterade risker. Ett intressant grepp är att bolaget även presenterar de möjligheter som det ser för sin verksamhet kopplat till bland annat klimatförändringarna.” (Utdrag från juryns motivering)
 
Concordia Maritime AB – Sveriges bästa årsredovisning 2019 i ”Small Cap”
Tankerrederiet Concordia Maritime har under lång tid legat högt på listan med de bästa årsredovisningarna bland börsens mindre bolag och har också vunnit småbolagsklassen vid ett par tidigare tillfällen. Senaste gången bolaget vann var 2010 och efter nästan tio år är tiden inne för att på nytt belöna bolaget med en seger.
”En liten extra eloge ger vi för att bolaget, trots att årsredovisningen publicerades redan den 20 mars, hunnit få med förhållandevis riklig information om hur coronapandemin förväntas påverka verksamheten.” (Utdrag från juryns motivering)
 
Bästa design 2019 – till Atrium Ljungberg
Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga, stärker och särskiljer varumärket, bolagets unika identitet. Designpriset delas ut av Sveriges Kommunikatörer för tredje året i rad.
”Atrium Ljungberg har varit juryns favorit flera år. rabattkod Stronger De håller ihop en tydlig design genom hela sin årsredovisning och beskriver värderingarna som genomsyrar affären och verksamheten på ett visuellt och pedagogiskt sätt.” (Utdrag från juryns motivering)
 
Citat från vinnarna:
 
Atrium Ljungberg AB – citat av Martin Lindqvist, CFO
 
– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen Sveriges Bästa Årsredovisning. Kriterierna innefattar från och med i år även hållbarhetsredovisningen vilket gör utnämningen extra hedrande.
 
– Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisning är resultatet av ett fantastiskt team som har ständigt fokus på förbättringar. Under året har vi gjort ett stort arbete med den grafiska formen och att vi dessutom vinner årets designpris är givetvis extra glädjande.
 
– Vi jobbar hela tiden med att steg för steg utveckla vår årsredovisning, det är ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Nytt för i år är det liggande formatet, det blir ju allt fler som läser på skärm. 
 
Instalco AB – citat av Fredrik Trahn, IR-chef Instalco är ett relativt nytt företag med bara fem år på nacken och noterat på Mid Cap.
 
– Årsredovisningen är vår viktigaste dokument och vi använder det som kommunikationsverktyg till alla våra målgrupper. Det är mer än en ekonomisk rapport. Det är roligt att vi nu får den här kvalitetsstämpeln, för vår årsredovisning följer ”Instalco-modellen”, det vill säga vi gör det mesta själva, vi har en slimmad organisation och vi försöker vara så transparanta och kommunikativa som möjligt.
 
– Det vi gjort annorlunda i år är att vi tagit ett grepp kring hållbarhetsinformationen. Vi får många frågor från investerare om detta och vi presenterar vårt program för hållbarhet och kopplar det till exempel från verksamheten
 
Concordia Maritime AB – citat av Ola Helgesson, CFO 
Concordia Maritime har även vunnit tidigare och nu var det dags igen.
– Anledningen till att vi varit nominerade i många år och faktiskt vunnit två gångar tidigare tror vi är vår inställning till årsredovisningen. Vi vill förklara vår bransch, beskriva marknaden och vårt bolags möjligheter och utmaningar i detta sammanhang. Ett team med koncernredovisningschef, CFO och VD jobbar tillsammans med Solberg fram årsredovisningen. Detta visar sig vara ett vinnande koncept.
 
Tidigare vinnare 
 
Årets bästa design: 
2018 Epiroc 
2017 BillerudKorsnäs 
 
Bästa redovisning sedan 2007:
 
Large Cap
2018 Epiroc
2017 Axfood
2016 Boliden
2015 Castellum AB
2014 Trelleborg AB
2013 Atlas Copco AB
2012 Swedbank AB
2011 Boliden AB
2010 Autoliv Inc.
2009 AB Electrolux
2008 Investor AB
2007 Trelleborg AB
 
Mid Cap
2018 Corem Property Group
2017 Bulten
2016 Clas Ohlson AB
2015 Hoist Finance AB
2014 Haldex AB
2013 Nolato AB
2012 Klövern AB
2011 Lindab AB
2010 SAS AB
2009 Billderud AB
2008 PA Resources AB
2007 Home AB
 
Small Cap
2018 NCAB Group
2017 Balco
2016 Proact Group AB
2015 Swedol AB
2014 Rottneros AB
2013 Addnode Group AB
2012 DGC One AB
2011 Global HealthPartner 
2010 Concordia AB
2009 Swedol AB
2008 AB Sagax
2007 HL Display AB
n