Många gör misstaget att anställa personer som är lika dem själv, vilket ofta kan vara fel strategi, eftersom ni redan innehar de färdigheterna i arbetsgruppen. Tänk snarare på att komplettera de egenskaper och kunskaper som redan finns inom gruppen.
Källa: Framfot

Börja med att gå igenom det egna teamets styrkor och svagheter för att tydliggöra vem ni söker.
Att förbereda en rekryteringsprocess är A och O. Gör en kravspecifikation som ni sedan kopplar till en frågelista. Punkter att tänka på vid rekrytering:

Före

• Läs andra jobbannonser och sedan skriver du tvärtom –
stick ut från mängden. Varför ska de välja dig? Är din annons en kravlista eller ett lockbete för de som har de egenskaper
och färdigheter ni behöver.

• Gå igenom teamets styrkor och svagheter

• Gör en kravspecifikation

• Förbered intervjun. Ha ett frågemanus med en röd tråd i.
Det kan du ha som ett stöd att kika på så att du inte missar
något.

Under

• Dela upp det i två eller tre intervjuer; en första intervju där ditt viktigaste syfte är att få intervjupersonen att slappna av. Ett andra möte där andra personer är delaktiga och ni kan ske testar den sökande så att jobbet passar dem. Ett tredje möte där ni spikar detaljer, ramar, lön etc.

• Ge konkreta uppgifter att lösa. Kommer deras jobb kräva
stresstålighet och problemlösande – ge dem ett problem att
lösa på kort tid och se hur de reagerar.

• Kreativa sätt att träffas privat kan vara: bjud med personen
på ett företagsevent eller låt personen följa med dig och några
kollegor på en middag efter arbetet.

• Använd inte slentrianmässiga fraser. Försök förmedla hur
det känns att jobba hos er – på riktigt!

• Bjud på dig själv och blotta dig. Berätta om dina svaga
sidor, så blir det lättare för intervjupersonen att berätta om
sina svaga sidor istället för verbal tuppfäktning.

• Undvik att lova saker du inte kan hålla, så slipper ni tre-
månadersrekryter.

• Involvera flera personer.

• Kolla inte bara de referenser sökanden lämnar – fråga ref-
renspersonerna efter andra som kan ge referenser.

• Kom ihåg att människor är olika – det finns inga perfekta
rekryter, du kan inte alltid få allt i en person. Fokusera på de tre viktigaste delarna.

Efter

• Använd rekryteringen som ett första medarbetarsamtal – det går flera på dussinet…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Swiss Clinic