Idag sparar två av tre familjer regelbundet till barnen. Tittar man på genomsnittet så har de svenska barnen ett sparkapital på 30 800 kronor enligt SkandiaBankens Barnbarometer. Det visar sig att barnen vinner på regelbundet sparande vilket ger mycket mer än sporadiskt sparande.

En undersökning gjord på 1.000 familjer med barn under 18 år har gett svar på hur sparandet till barn ser ut. Det visar sig att endast 4 procent av de tillfrågades barn helt saknade kapital. Nästan 30 procent hade ett sparat kapital som understeg 5 000 kronor och 5 procent av barnet har ett kapital som överstiger 100 000 kronor.
De stora vinnarna var förstfödda barn i flerbarnsfamiljer som hade ett genomsnittligt kapital på 33 900 kronor vilket är 1 800 kronor mer än barnet i enbarnsfamiljer i genomsnitt har. Andra barnet i flerbarnsfamiljer hade också ett gott genomsnittligt sparande medan tredje och fjärde barnet statistiskt hade det betydligt sämre ställt. Andra barnet har i snitt fått 26.700 kronor i sparpengar medan gapet ner till tredje och fjärde barnet var ganska stort. Där är genomsnittet 16.000 respektive 9.000 kronor.
Ska man se sin barndom ur ett ekonomiskt perspektiv så ska man hoppas att ens föräldrar hann passera 25 års ålder innan de fick sitt första barn. För de föräldrarna sparar ett större kapital åt sina barn än genomsnittet.
Två av tre barnfamiljer sparar regelbundet till sina barn medan cirka 5 procent inte sparar alls. Den uppmärksamme kanske reagerar på inledningen av texten som visade att endast 4 procent saknade sparkapital. Svaret är mor- och farföräldrar. Men undersökningar har visat att mor- och farföräldrar i ganska liten grad prioriterar barnbarnen och endast i en fjärdedel av familjerna bidrar de till barnbarnens sparande.
I genomsnitt ligger barnens månatliga sparbelopp på 440 kronor, det vill säga 5 280 kronor om året. För de föräldrar som inte sparar regelbundet utan mer sporadiskt ligger det genomsnittliga sparbeloppet på 1 930 kronor per år. Så kontentan är solklar; om möjlighet finn så spara regelbundet till dina barn.
Men hur stor del av familjernas totala sparande går då till barnen? I 44 procent av fallen går mindre än 10 procent till barnens sparande medan hos 24 procent svarade 10-25 procent.
En liten del, ca 4 procent, uppgav att allt sparande går till barnen. Detta sker framför allt i hushåll med låg inkomst och från SkandiaBankens ekonomer rekommenderas dessa familjer att ändra sparandet då eventuella händelser påverkar hela familjen.

Barnen sparar själva
Att barn kan vara både flitiga och ha ett ekonomiskt sinne är ingen nyhet. Men intressant är det ändå att det i hela sex av tio hushåll med barn över 12 år så har barnen ett eget sparande. Alla pengar går långt ifrån till godis. Beloppen som sparas varierar kraftigt. 9 procent hade mäktat med att spara 400 kronor eller mindre under det senaste året. Men var fjärde hade lyckats spara 2 500 kronor eller mer.Ideal of Sweden rabattkod
I undersökningen mättes även till vad sparandet avsåg. I det delen av formuläret fick föräldrarna svara utan svarsalternativ och de fick ange flera svar. Det allra vanligaste målet men barnens sparande var ett framtida boende. Hälften av alla familjer hade uppgett detta som ändamål. Något fler hade uppgett just boende som sparmål av dem som bodde i storstadsregioner än dem i glesbygder. Däremot var det ingen direkt skillnad mellan olika inkomstklasser.
Näst flest röster hade lagts på ett sparande till körkort som uppgetts i 37 procent av svaren medan framtida studier fanns på 23 procent av svaren. Ett bra startkapital var det 11 procent som hade angett som mål medan endast 6 procent såg det som ett långsiktigt sparande