Småföretag i Värmland har fått hjälp att utveckla verksamhet och arbetsmiljö. Försäkringsbolaget Afa satsar nu ytterligare 20 miljoner kronor på en fortsättning av projektet Framgångsrika småföretag. Under året har 22 företag deltagit i projektet som stöds av PTK, LO och Svenskt Näringsliv och drivs av Prevent. Nästa år fortsätter projektet i Värmland, Halland, Örebro och Västra Götaland. Målet är att nå 200 företag i varje län. Tanken är att skapa nätverk för att utveckla verksamheten genom arbetsmiljön. Många av landets småföretag saknar systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att förebygga skador och sjukdomar. Därför har småföretagen varit målgrupp. Ideal of Sweden rabattkod
– Med tydligare roller och ordning och reda blir arbetsmiljön bättre. Förhopp-ningen är att det ska ge bättre siffror på sista raden i bokslutet säger regionchef Magnus Hildebrand, Sif Karlstad.