Att vara chef är allt som oftast ett otacksamt arbete som ställer höga krav. Att ansvara för andra människor innebär en hel del jobbiga beslut. Ett av de allra värsta uppdraget en chef har är att säga upp en anställd.

Vi vet alla vilka tider vi just nu befinner oss i och att detta innebär fler varsel och uppsägningar. Som chef kan man många gånger känna sig ganska ensam när beskedet ska lämnas.
Sveriges chefsorganisation Ledarna vill dra sitt strå till stacken och hjälpa chefer att hantera de svåra situationerna. Därför publicerar de en guide om uppsägningar på sin hemsida som alla Sveriges 500 000 chefer är välkomna att ta del av.
Nu ökar förhandlingsärenden som handlar om omorganisation– en ökning på 36 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Enligt Ledarna handlar allt fler samtal som de får motta om oro över varsel och omorganisationer. Cheferna vill ha hjälp med hur man stöttar sina medarbetare, hur man hanterar och genomför de svåra samtalen och situationerna, både före och efter uppsägningen.
Annika Elias är ordförande för Ledarna och hon säger att:
” Det ingår i chefskapet att genomföra och kommunicera svåra beslut som uppsägningar. Dessutom ska du se till att verksamheten fortsätter att fungera trots svåra samtal och oro bland medarbetarna.”

Uppsägning måste följas av regler

Uppsägningar måste följas av arbetsrättsliga regler som finns för att styra den process det innebär. Men man ska komma ihåg att det, regelverk till trots, alltid är en unik situation vid en uppsägning. Det handlar trots allt om människor som får motta ett besked som påverkar deras liv väldigt mycket. Här kan chefens tillvägagångssätt vara väldigt avgörande och situationen kräver ett gott ledarskap.
Men för att lyckas med den svåra uppgiften måste chefen få så mycket stöd och uppbackning som är möjligt.
För att underlätta för cheferna har Ledarna därför sammanställt en guide. Guiden ger en överblick i vad som gäller vid varsel och ska fungera som första hjälpen. Guiden ger chefen en översikt och hjälper till att få läget under kontroll både som chef och som anställd.
Det finns såklart även en oro över det egna jobbet, tryggheten och karriären. Chefer är också anställda och kan bli uppsagda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Swiss Clinic