Är du i chefsposition och upplever ett psykiskt obehag när du går till jobbet? Ingen bra känsla men du är långt ifrån ensam att känna så. Var fjärde chef känner samma sak enligt Jobbhälsoindex. Att inte vara ensam om ett problem kanske inte gör problemet mindre men det kan åtminstone peka på att problemet inte hänger enbart på den drabbade. Det är ett snarast ett mönster. Källa: Jobbhälsoindex

Det är faktiskt en rätt oroväckande trend man ser när man läser Jobbhälsoindexet från Svenskt Kvalitetsindex. Chefer känner, oavsett kön, oftare ett psykiskt obehag när de går till jobbet än sina medarbetare. Särskilt sticker de anställda cheferna i offentlig sektor ut i undersökningen. De anser i mindre utsträckning att deras arbete är meningsfullt jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor. De trivs dessutom i mindre utsträckning med sina kollegor och arbetskamrater jämfört med såväl sina egna medarbetare som chefskollegor i privat sektor. Årets Jobbhälsoindex visar också på stora skillnader mellan chefer utifrån ålder. Yngre chefer ser inte meningen med arbetet i alls samma utsträckning som sina äldre chefskollegor. Det är också betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade. Skillnad på privat och offentlig sektor Att vara chef på en offentlig sektor tycks vara mindre tillfredställande än att vara det inom den privata sektorn. Av indexet framgår att en femtedel, 20 procent, av cheferna i den offentliga sektorn inte är tillfreds med sitt arbete vid en övergripande bedömning. För cheferna i den privata sektorn är det endast 11 procent som vädrar samma missnöje. En ganska anmärkningsvärd skillnad. Det skiljer sig åt när det gäller nöjda chefer också i de bägge sektorerna. Här är det inom den privata sektorn 52 procent som är nöjda och motiverade. Alltså inget att klaga på. Flowlife rabattkod Samma siffra för dem i offentlig sektor är 43 procent. Även här är det en mycket tydlig skillnad. Att trivas på en arbetsplats är viktigt och har man en chefsposition är det viktigt att man får gehör för sina åsikter. Ja det är det självklart även för anställda men en chef ska ju ändå leda företaget framåt och att övrig personal inte respekterar chefens åsikt är en svår ekvation på en arbetsplats. I den offentliga sektorn upplever 21 procent att deras åsikter inte tas på allvar medan samma siffra i den privata sektorn är 13 procent. Yngre chefer saknar mening med jobbet Årets Jobbhälsoindex visar också på stora skillnader mellan chefer utifrån ålder. Yngre chefer ser inte meningen med arbetet i alls samma utsträckning som sina äldre chefskollegor. Det är också betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade. – Att äldre chefer är mer trygga i sin chefsroll är inte så konstigt. Det som oroar är dels den stora skillnaden och att de yngre cheferna i så stor utsträckning inte ser meningen med jobbet och att de inte känner att deras åsikter respekteras. Vi är inne i ett generationsskifte på chefsnivå. Om då de yngre cheferna inte ser meningen med jobbet i samma utsträckning som de som ”checkar ut” och känner obehag inför jobbet, då har vi en jobbig tid framför oss i arbetslivet, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex i Sverige. Känner man sig obehaglig till mods över att gå till sin arbetsplats måste man ta tag i sin arbetssituation. Att jobba under sådana premisser att man upplever ett psykiskt obehag av att går till jobbet är i längden såväl ohälsosamt som ohållbart. Att prata med en högre chef om situationen eller försök byta jobb är kanske ett måste. Man kan också försöka stärka sig själv i sin position genom samtal med en samtalscoach eller någon man litar på utanför arbetsplatsen. Det viktigaste bör hur som helst vara att inte göra någonting utan bara låta det rulla på. Någon gång kommer det sluta rulla. Cheferna känner allt oftare psykiskt obehag av att gå till jobbet. I årets Jobbhälsoindex ser vi dessutom att det är vanligare att chefer känner psykiskt obehag av att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare och det gäller såväl manliga som kvinnliga chefer respektive medarbetare. Offentligt anställda chefer är inte alls så nöjda med sitt arbete vid en övergripande bedömning som sina medarbetare i offentlig sektor eller som chefer i privat sektor. Chefer i offentlig sektor upplever inte att deras åsikter respekteras lika högt jämfört med vad deras chefskollegor i privat sektor gör. Anställda chefer i offentlig sektor anser i mindre utsträckning att deras arbete är meningsfullt jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor. De trivs dessutom i mindre utsträckning med sina kollegor och arbetskamrater jämfört med såväl sina egna medarbetare som chefskollegor i privat sektor. Offentligt anställda chefer känner oftare psykiskt obehag att gå till jobbet jämfört med sina medarbetare i offentlig sektor och chefskollegor i privat sektor. Chefer jobbar övertid i större utsträckning – både i offentlig och privat sektor – det bekräftas i årets Jobbhälsoindex. Chefer i offentlig sektor är mindre benägna att arbeta kvar hos sin arbetsgivare jämfört med såväl sina privatanställda chefskollegor som medarbetare generellt i offentlig sektor. Årets Jobbhälsoindex visar också på stora skillnader i ålder. Yngre chefer ser inte meningen med arbetet i alls samma utsträckning som sina äldre chefskollegor. Det är också betydligt vanligare att de yngre cheferna upplever att deras åsikter inte respekteras jämfört med hur de äldre cheferna upplever sig bli respekterade. Det är inga större skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer. Chefer är lika missnöjda eller nöjda oavsett kön. Den största skillnaden ser vi alltså mellan offentlig och privat sektor och mellan äldre och yngre chefer. Om Jobbhälsoindex Jobbhälsoindex består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, etc samt därutöver ett antal andra variabler. Totalt har ca 10 000 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 17 200 personer. Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid). Ungefär två tredjedelar har besvarat enkäten elektroniskt på webbportal, resterande ca en tredjedel genom telefonintervjuer. Detta gör Jobbhälsoindex till landets största nationella representativa årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, ohälsa, arbetsförhållanden, medarbetarnöjdhet etc.