ChemoTech har signerat ett distributörsavtal för Myanmar med Gold Lite Private Limited (Gold Lite) i Singapore. Avtalet inkluderar en order på minst en IQWave™ D-EECT-maskin. Detta innebär att ChemoTech har signerat avtal om totalt fem IQWave™-maskiner under årets åtta första månader.

Avtalet med Gold Lite är en del av den marknadsexpansion som ChemoTechs distributör ABEX i Malaysia fick som option av ChemoTech tidigare i år. Gold Lite i Singapore, som är ett systerbolag till ABEX i Malaysia, är ansvarig för verksamheten i Myanmar. ABEX har därför valt att överlåta sin option för Myanmar till systerbolaget. Det är fortsatt hos ABEX i Kuala Lumpur som produktexpertisen inom hela koncernen kommer att byggas upp.

I avtalet ingår att Gold Lite skall förvärva minst en IQWave™ D-EECT-maskin och att de skall uppnå en viss försäljning inom de närmaste två åren. Försäljningstakten är givetvis styrd av en registreringsprocess av IQWave™.

ABEX-koncernen har visat sig vara mycket seriös i lanseringen av IQWave™. De har dedikerade och mycket erfarna chefer som driver vårt projekt, vilket gör att vi känner stark tilltro till vårt fortsatta samarbete, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

Ideal of Sweden rabattkod