Det här är en artikel om städer och cyklande. Sveriges alla städer är olika bra på att erbjuda goda cykelmöjligheter och det har det gjorts undersökningar på.

Vi kommer snart till underöksningarnas resultat. Men först lite om fördelen med att cykla, eller snarare fördelarna då de är många. Att cykla fram och tillbaka till jobbet är ett är väldigt bra för alla som har möjlighet. Arbetsgivare bör definitivt uppmuntra sina anställda att cykla mer då det ger friskare personal. Faktum är att det tillochmed minska riskerna med för tidig död. Jo det är sant. En studie gjort för några år sedan av universitetet i Glasgow visade att de som dog i cykeltrafiken var närmare hälften av dem som åkte kollektivtrafik eller bil. Även om man inte förolyckas på väg till jobbet så ger cyklandet ett bättre hälsotillstånd. Det har visat sig att cyklister tar ut färre sjukdagar per år än andra. Och en annan studie gjord vid Harvard visade att cyklande män +50 i mindre utsträckning än andra led av impotens. En annan viktig aspekt är såklart ekonomin. Det är betydligt billigare med cykel än bil. Sedan är det självklart bättre för miljön än bilåkning. Nu kanske man är orolig för att skada sig när man cyklar. Men ju fler som cyklar desto färre olyckor procentuellt. Jo. så är det faktiskt. Läs på lite om Köpenhamn om du är nyfiken. Det bygger på hypotesen om säkerhet i antal. Fler som cyklar ger säkrare cyklister. Det beror även på att ju fler cyklister en stad har desto mer resurser läggs på säkerheten för dessa. Fler skattebetalare att skydda kanske. Nog om fördelarna med cykling, nu går vi över till de bästa cykelstäderna. Det är Cykelfrämjandet som har presenterat Kommunvelvometern 2020 och till årets cykelfrämjarkommun utsågs Uppsala. Grattis alla som bor och verkar i Uppsala och som trampar genom staden på er cykel. Ni har landets bästa förutsättningar. Kommunvelometern bygger på kommunernas självrapportering av kontrollerbara uppgifter inom tre områden med totalt 90 möjliga poäng: 1. Infrastruktur (30p) 1.1 infrastrukturinvesteringar (20p) 1.2 infrastruktursåtgärder (10p) 2. Information och marknadsföring (30p) 2.1 informations- och marknadsföringsinvesteringar (20p) 2.2 informations- och marknadsföringsåtgärder (10p) 3. Organisation (30p) 3.1 cykelpolitik (10p) 3.2 uppföljning och mätning (10p) 3.3 organisatoriska åtgärder (10p) Kommunerna delas upp i grupper baserat på̊ antal invånare för att underlätta jämförbarhet mellan kommunerna: stora kommuner med fler än 100 000 invånare, mellanstora kommuner med 50 000–100 000 invånare och små̊ kommuner med färre än 50 000 invånare. Och som ni nyss kunde läsa, Uppsala överst på prispallen. Dessutom har man legat i topp tre år i rad. Imponerande och vi ska snart ge Uppsala lite eget utrymme i denna text. Men andra städer utmärker sig också som exempelvis Linköping som knep andraplatsen för andra året i rad. Snyggt. På den hedervärda tredjeplatsen återfinns två städer som får dela på utmärkelsen – Malmö och Umeå. Söder och norr alltså. Det är samma städer som ligger i topp i kategorin stora kommuner, vilket är föga förvånande. Men man kan lyfta på hatten åt Karlstad och Finspång som knep förstaplatsen i grupperna mellanstora kommuner respektive små kommuner. Men nu ska vi helt och hållet rikta strålkastarna mot landets fjärde största stad – universitetsstaden Uppsala. Alltså bäst i test tre år i rad. Det är bra jobbat och det ligger mycket bakom detta och man har under lång tid arbetat hårt för att öka cyklandet i staden. Kanske resulterar det så småningom i landets friskaste befolkning också. Förra året var flera stora projekt antingen precis klara eller så skulle de avslutas under året. I år har arbetet precis som förra året handlat om att både bygga nytt och underhålla eller förbättra det befintliga cykelvägnätet. För att lära känna sina cyklister har staden också satsat på cykelmätare, fem stycken fasta räknare står för en del av den data som Uppsala samlar in. Utöver cykelmätarna som är stationära räknas också Uppsalas cyklister på fem platser där trafiken mäts under en vecka. En stor resvaneundersökning var femte år är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra för cyklisterna. Så här sa kommunalråd Rickard Malmström apropå Uppsala som cykel stad:. ”Resvaneundersökningen är en ovärderlig mätstation som visar hur vi lyckats på helheten i vår strävan att öka andelen som cyklar i kommunen. En ökande andel cykeltransporter är ett kvitto på att våra prioriteringar och insatser för att förbättra förutsättningarna för cykel är de rätta. Vi arbetar nu också med att utveckla våra mätmetoder för att undersöka resvanor för att få ett ännu bättre underlag för planering av vidare satsningar.” När cyklisterna själva bestämmer Hur ser det då ut om cyklisterna själva bestämmer? Ja då hamnar Malmö i topp. Cykelfrämjandet kallar detta för Cyklistvelometern vilket är en nationell granskning om hur cyklisterna själva upplever kommunen de cyklar i utifrån ett cykelperspektiv. Och utifrån cyklisternas kritiskt granskande ögon så kom följande kommuner i topp: 1. Malmö 2. Linköping 3. Umeå 4. Karlstad 5. Östersund 6. Uppsala 7. Örebro 8. Sollentuna 9. Lund 10. Katrineholm Uppsalaborna var inte fullt lika lyriska som cykelfrämjandet alltså. Fast det är klart, en sjätteplats bland alla kommuner som finns i landet är ju inte så illa. Vad passar inte bättre än att avsluta denna artikel med lite fakta om cykeln som vi snappat upp på Svensk Cyklings hemsida: • De luftfyllda däcken tillkom av ren kärlek. Det var en veterinär vid namn John Boyd Dunlop som ville att hans son skulle kunna cykla bekvämt. Dunlop kom på idén att fylla en slang med luft som nu kom att ersätta det tidigare hårdgummihjulet. • Sverige har alltid varit en stor cykelnation, industrin har blomstrat. Sammanlagt har det funnits nära 2 000 svenska cykelemblem. • Författaren Ivar Lo-Johansson och politikern Gunnar Sträng använde cyklar för att nå ut med sina budskap. Vinnare Kommunvelometern 2020 Stora kommuner (över 100 000 invånare) 1. Uppsala  2. Linköping 3. Malmö och Umeå Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare) 1. Karlstad  2. Växjö 3. Trollhättan Små kommuner (färre än 50 000 invånare) 1. Finspång 2. Lidköping 3. Danderyd och Håbo Samtliga deltagande kommuner Kommunvelometern 2020 Rankning och poängsammanställning (maxpoäng: 90) 1. Uppsala (82p) 2. Linköping (80p) 3. Malmö (76,5p) 3. Umeå (76,5p) 5. Helsingborg (74,5p) 6. Lund (73,5p) 7. Nacka (72,5p) 8. Karlstad (68,5p) 9. Stockholm (68p) 9. Växjö (68p) 11. Trollhättan (67p) 12. Sundbyberg (66,5p) 13. Örebro (65,5p) 14. Göteborg (64p) 15. Finspång (63p) 15. Sundsvall (63p) 17. Jönköping (62,5p) 18. Mölndal (62p) 19. Lidköping (60,5p) 19. Östersund (60,5p) 21. Täby (60p) 22. Borås (59p) 23. Gävle (57p) 24. Västerås (56,5p) 25. Danderyd (56p) 25. Håbo (56p) 27. Ystad (55,5p) 28. Ludvika (54,5p) 28. Varberg (54,5p) 30. Sollentuna (54p) 31. Karlskrona (52,5p) 32. Falun (50,5p) 33. Katrineholm (46p) 33. Tyresö (46p) 35. Skövde (44,5p) 36. Eslöv (39,5p) 37. Kristianstad (39p) 38. Nässjö (33p) 39. Enköping (31,5p) 40. Falkenberg (30p) n