Oron för de stigande priserna på dagliga utgifter ökade starkt under mars, det visar analysen av Intrums senaste “Betalningsbarometern”. Drygt 9 av 10 av de svenska hushållen har i dagsläget inga problem med att betala räkningar och lån, men framåt kommer det troligtvis att bli tuffare.
“Betalningsbarometern” är en månatlig undersökning som genomförs av Kantar på uppdrag av Intrum Sverige för att ta tempen på de svenska hushållens ekonomi och deras förväntningar framåt. Analysen från den undersökning som genomfördes i mars visar att oron för stigande priser har skenat bland de svenska hushållen. Andelen som tror att de kommer att få problem med att betala på grund av de stigande priserna på dagliga utgifter har ökat från 30 % i februari till 40% i mars.
– Konjunkturinstitutet har precis konstaterat att lågkonjunkturen är här och vi tror att kombinationen av stigande inflation, förmodat ökade räntor och ökad arbetslöshet också kommer att leda till att fler får problem med betalningarna framåt. Vår undersökning bekräftar också att detta är något som även allt fler av de svenska hushållen befarar, säger Julia Reuszner, VD på Intrum Sverige AB.
Var tredje person mellan 30-49 tror att det som kommer att påverka deras förmåga att betala räkningar och lån framöver är de stigande räntorna, jämfört med knappt hälften så många i den yngre generationen, bara var femte i den något äldre generationen och endast drygt var tionde pensionär. Apohem rabattkod Det är också den grupp som ser mest problematiskt på de stigande priserna på dagliga utgifter, där så mycket som varannan person förutspår att deras betalningsförmåga kommer att påverkas av detta.
– Även om de flesta hushåll hittills har klarat av att betala räkningar och lån utan större problem så har de flesta en smärtgräns för vad man klarar av. Många ökade sitt sparande under pandemin men vi ser nu en ökad oro för den press som sätts på ekonomin. Framförallt är det unga vuxna och personer i åldern där man ofta har hemmavarande barn som ser särskilt bekymmersamt på de stigande priserna och bolåneräntorna, fortsätter Julia Reuszner.
Än så länge har 9 av 10 av de svenska hushållen dock inga problem med att betala räkningarna. Av dem som har haft problem under mars uppger 65% ökade priser som huvudsaklig orsak följt av oförutsedda kostnader (26%) och ökade bolåneräntor (20%). Det vill säga på grund av reella ekonomiska problem kopplat till lågkonjunkturen. 
Källa: Intrum