Det finns ingen mall eller särskild stil som utmärker det framgångsrika och hälsosamma ledarskapet. Tvärtom är det en individuell stil där det handlar både om chefens egna villkor samt chefens roll för medarbetarnas hälsa som tycks vara hemligheten. Det menar Bo Hagström, forskare och chef för Arbetslivsinstitutet i Malmö som var en av talarna på näringsdepartementets nationella arbetsmiljökonferens i Stockholm. En av de faktorer Bo Hagström understryker för det hälsosamma ledarskapet är att man bör undvika en övertro på stereotypa ledarskapsstilar. Man söker en ledarskapsstil som förväntas ha en generell giltighet och positiv effekt på arbetshälsan – i stället för det tydliga ledarskapet.
– Vem som helst förstår att första linjens chef för mellan 60-100 medarbetare inom exempelvis äldreomsorgen har inte en tillstymmelse till ett individanpassat ledarskap, säger Bo Hagström.
Om huruvida arbetsutbudet och ungas önskemål om bra jobb kommer att gå att förena i framtiden talade forskaren Ulla Arnell Gustafsson. Är de nya ”flexibla” jobben möjligtvis är alltför flexibla för unga människor? Och vad betyder det för upplevelsen av arbetsmiljön att man är överutbildad för sitt jobb? Det finns studier som tyder på att man trivs sämre på jobbet när man är överutbildad för det. Ideal of Sweden rabattkod
– Dessutom visar forskning vid Arbetslivsinstitutet att det finns en ökad psykisk ohälsa hos ungdomar, säger Ulla Arnell Gustafsson.
Källa: www.arbetslivsinstitutet.se