Genomsnittschefen i Sverige tjänar 39 500 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Statistiken baserar sig på uppgifter från 71 300 svenska chefer av Sveriges cirka 500 000 chefer.
I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 45 000 kronor i månaden. I botten finns cheferna i Gotlands län med 35.800 kronor i månaden. Finansdirektörer och produktionsdirektörer hör till de chefer som tjänar mest. Köksföreståndare och lageransvariga är de som tjänar minst.
När de olika chefsuppdragen och befattningarna jämförs med varandra visar det sig att personalansvar relativt sett väger mindre i lönekuvertet än ekonomiskt ansvar eller chefsnivån.
I hela Sverige bytte 24 procent av cheferna jobb under året, vilket är oförändrat jämfört med året innan. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare. 8 procent började hos en annan arbetsgivare. Att byta jobb är fortfarande ett bra sätt att få upp sin lön.
 
Chefslöner – en sammanfattning
• Var åttonde anställd är en chef.
• 60 procent av Sveriges chefer är första linjens chefer.
• Medianlönen för en chef är 39 500 kronor per månad.
• Fyra av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus.
• Finansdirektörer och produktionsdirektörer är de chefer som tjänar mest.
• Köksföreståndare och lageransvariga är de chefer som tjänar minst.
• Chefer i storstadsregionerna tjänar mer.
• Chefer i storstadsregionerna bytte jobb.
• Chefer i offentlig sektor tjänar 2 300 kronor per månad mindre än de i privat sektor.
• Chefer som är kvinnor tjänar 2000 kronor per månad mindre än chefer som är män.