Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det dödliga våldet generellt. I många andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska. Det visar en rapport från Brå som gjort en europeisk jämförelse av det dödliga skjutvapenvåldet sedan millennieskiftet.
Regeringen har gett Brå i uppdrag att kartlägga nivåer och trender i dödligt våld med olika våldsmetoder, med särskilt fokus på skjutvapen. En sådan beskrivande studie besvarar inte frågor om varför denna utveckling sker just i Sverige. I forskningen pekar man dock på ett antal riskfaktorer som kan orsaka plötsliga uppgångar i dödligt våld.
– Det handlar exempelvis om illegala drogmarknader, kriminella gäng eller lågt förtroende för polisen i vissa områden. Men sådana riskfaktorer finns även i vissa andra europeiska länder, utan att dessa länder haft samma utveckling av det dödliga skjutvapenvåldet som vi haft i Sverige, säger Klara Hradilova Selin, utredare, Brå.
Även om själva upptakten till utvecklingen i Sverige är svår att förklara, är det kartlagt att våldet kan eskalera genom en slags smittoeffekter där en skjutning tenderar att utlösa en annan. Det blir allt lättare att ta till vapen, och man använder våld både offensivt och för att försvara sig.
Ökningen är samtidigt tydligt avgränsad till unga män i kriminella miljöer, inom utsatta områden. Familjerelaterade dödsskjutningar minskar i Sverige och dödligt våld utan skjutvapen.
För att förebygga det dödliga skjutvapenvåldet är det viktigt att fokusera på att trappa ner våldet genom att använda samhällets samlade resurser på både den repressiva sidan och den sociala. Det är även angeläget att arbeta för att minska nyrekryteringen till kriminella gäng.
Fakta
I studien jämförs den senaste svenska utvecklingen med trender i dödligt våld i 22 andra länder i Europa, med fokus på perioden efter millennieskiftet.