Svenskt Sportforum genomförde nyligen den första Motionsbarometern, en undersökning som visar att fyra av tio svenskar motionerar mer än 30 minuter minst tre gånger i veckan. Det låter bra men hur är det med de övriga?
Källa: Svenskt Sportforum

Tre av tio svenskar uppger att de motionerar högst 1 gång i veckan och bland dessa säger 15% att det aldrig händer att de rör sig mer än 30 minuter i veckan. Och egenföretagaren är soff-potatisen i sammanhanget.
Mängden motion som vi svenskar utövar varje vecka varierar stort. Bland annat visar undersökningen att nästan hälften av alla egenföretagare motionerar max en gång i veckan, och land dessa uppger 32% att de aldrig motionerar. Bland tjänstemän och arbetare uppger drygt 28% att de motionerar max en gång i veckan. Detta trots att ca 90% i båda grupperna anser motion vara viktigt.
Undersökningsresultatet visar även en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Närmare 2 av 5 svenska män (19%) uppger att de aldrig motionerar 30 minuter under en vecka samtidigt som var tredje svensk kvinna (30%) uppger att de motionerar 4 ggr per vecka eller oftare.
I undersökningen framkom även att väldigt få svenskar (7%) motionerar för att det är kul, utan snarare för att må bättre. En signifikant större del av egenföretagarna (15%) motionerar mer än andra för att det är socialt, medan väldigt få anger kroppsfixering som anledning till motion. Över hälften av de tillfrågade saknar enklare motionsformer som passar dem själva och många anser att fler träningsanläggningar, löpspår och möjlighet att kunna kombinera träning med familj skulle få dem att motionera mer.

Inte kul att motionera

– Vi svenskar rör på oss alldeles för lite idag och utvecklingen går snabbt åt helt fel håll. Många vet att de borde röra på sig mer för att må bättre, men de hinner inte, orkar inte eller prioriterar annat framför motion och idrott. Många svenskar saknar också enklare motionsformer och känner att det inte längre är kul att motionera. Detta visar att Svenskt Sportforums satsning, att bidra till att öka lusten och glädjen till motion, idrott och friluftsliv, är betydelsefull, säger Klas Elm, VD på Svenskt Sportforum.
Inaktivitet är i särklass e av de viktigaste orsakerna till att svenskarna blir alltmer överviktiga, mår sämre och får allvarliga följdsjukdomar. Den samlade sportbranschen, via branschorganisationen Svenskt Sportforum, kommer offensivt att driva frågan för att försöka förändra svenskarnas livsstil. Parallellt drivs också politisk agenda. Sportforum har lagt ribban högt: Svenskarna ska bli världens friskaste folk.

Kort fakta om svenskarnas attityder och möjligheter till motion och idrott:

• 3 av 10 svenskar motionerar högst 1 gång i veckan och bland dessa uppger 15% att det händer att de aldrig motionerar mer än 30 minuter i veckan.
• 4 av 10 svenskar motionerar mer än 30 minuter minst tre gånger i veckan.
• Av dem som inte rör sig alls anger 33% att fler träningsanlägg-ningar, löpspår, skidspår och skridskospår skulle göra att de idrottade oftare.
• Många svenskar önskar större möjlighet att kunna kombinera träning och familj. Hos svenskar i åldern 30-44 år är dock denna siffra högre – 43% önskar bättre möjlighet att kunna kombinera träning med familjeliv. Ideal of Sweden rabattkod
• Många unga svenskar i åldern 16-29 år saknar enklare former för att utöva idrott och motion samt ett motionsforum som passar dem själva.
• 70% av kvinnorna anser att regelbunden motion är viktig medan endast 58% av männen tycker detsamma. Och det är följaktligen kvinnor som motionerar mest.
• Det finns stora skillnader mellan olika grupper, allt beroende på hushållsinkomst, civilstånd, utbildning, yrke mm. Inom denna del av undersökningen finns mycket intressant information som går att undersöka vidare och följa upp. Bland annat kan nämnas att det bara är 7% som motionerar för att det är roligt medan hela 73% motionerar för att det gör att man mår bättre.
• Det föreligger en signifikant skillnad på hur ofta man idrottar mellan dem som jobbar i privat och offentlig sektor. Av dem som arbetar i privat sektor uppger 21% att de aldrig motionerar, jämfört med mindre än 9% i den offentliga sektorn.
• Nästan en tredjedel av alla svenskar som har ett eget företag uppger att de aldrig motionerar.

Ett friskare och rörligare Sverige

Sportforum har tagit ett första initiativ att vända trenden av ett alltmer orörligt och stillasittande Sverige. Förutom svenska sporteliten, med sportstjärnor som Stefan Holm, Niclas Alexandersson och Lotta Schelin, står en mängd experter bakom initiativet. Bland dem idrottsledarprofilen Niklas Wikegård som pratar mycket om ledarskapets betydelse och att tidigt fånga upp och uppmuntra barn och ungdomars idrottsintresse. Niklas poängterar skolans och inte minst idrottslärarnas betydelse att inspirera till idrott och motion. Sportforum har även kontakt med Mats Börjesson, idrotts- och hjärtläkare, som menar att vi minskat vår vardagsmotion med ett Marathonlopp i veckan, vilket innebär att vi idag rör oss i princip strax över de personer som är sängbundna.