Egenföretagare saknar ofta tjänstepension och riskerar därför en lägre pension. För att kompensera för avsaknaden av tjänstepension behöver egenföretagare spara minst 4,5 – 6 procent av lönen själva. Pensionsmyndigheten publicerar nu en uppdaterad konsumentvägledning för egenföretagare.
Många egna företagare som försörjer sig på sitt företag tänker inte på att de själva ansvarar för att tjäna in till både sin allmänna pension och sin tjänstepension.
– Den största delen av pensionen kommer för de flesta från den allmänna pensionen men även tjänstepensionen har en väldigt stor betydelse. För att du som företagare ska få samma pension som den som är anställd, behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Som företagare behöver du också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.
Eftersom egenföretagare saknar tjänstepension är annat sparande till pension viktigt för dem. För att få samma pensionsnivå som en person som har kollektivavtalad tjänstepension, behöver egenföretagaren spara mellan 4,5 till 6 procent av lönen eller överskottet.
Pensionsmyndighetens konsumentvägledning för egenföretagare beskriver vilka som behöver spara, vilka sparformer som finns samt andra sätt att påverka inkomsten som pensionär.
– Att spara själv till pensionen är viktigt för egenföretagare men om det lönar sig att spara genom att göra avdrag i inkomstdeklarationen eller inte beror på företagsform och inkomstnivå. Att arbeta något eller några år efter 65 års ålder leder också till en betydlig höjning av pensionen samtidigt som både inkomstskatten och avgifterna i företaget minskar, säger Erik Ferm.
Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare. Driver du företaget vidare när du fyllt 66 år får ditt företag lägre sociala avgifter eller egenavgifter. Du får dessutom högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 66.
– För att få en uppfattning om storleken på din framtida pension vid olika pensionsåldrar kan du logga in på pensionsmyndigheten.se. Därefter kan du se över om du behöver och har möjlighet att spara själv till din pension, säger Erik Ferm.
 
Källa: Pensionsmyndigheten