Alla vet idag att den bensindrivna bilens vara framöver kommer vara ett minne blott. När framöver är råder det visserligen delad mening om. Men någon gång är det andra bilar som kommer att dominera och om elbilen kan tankas med förnybar el, såsom vatten- eller vindkraft, blir det rejäla miljövinster.

Elbilen har varit på tapeten länge utan att riktigt bli en allvarlig utmanare till de traditionella bilarna. Men det händer en hel del som kanske kan få fart på elbilens framfart. Under året har tillexempel Sverige varit först i Europa om att testa trådlös laddning av elbilar. Laddsladden kan upplevas som ett hinder för elbilsköparen, men tanken är att den trådlösa tekniken ska undanröja detta. Laddning med trådlös teknik är bekvämt och kan i framtiden ske helautomatiskt vilket ger elbilar en fördel gentemot fossilbränsledrivna bilar.
Därför inleds nu ett samarbetsprojekt för att se hur tekniken kan fungera under svenska förhållanden, med till exempel kyla och snö. Projektet är först i Europa med att låta vanliga användare få testa trådlös laddning, där elbilarna huvudsakligen kommer att gå i kommunal verksamhet. Tidigare testning har endast utförts i laboratoriemiljö. Blir spännande att se resultatet efter testperioden.
Sen händer det en hel del när det gäller tillverkningen av elbilar. Som bekant är ju elbilen dyrare än bensinbilar. Det beror till stor del på de dyra batterierna. Tidigare har man generellt trott att det skulle dröja fram till 2030 innan de bägge biltyperna skulle ligga i samma nivå prismässigt. Men då miljö- och energifrågorna varit heta en tid och det fossila bränslets dagar går mot sitt slut har batteriutvecklingen tagit fart. Nu räknar experterna med att det kan bli en jämn prisnivå redan om fem år. Med tanke på att kostnaden för att ladda en elbil jämfört med att tanka en bensinbil endast är en tredjedel per mil kan det såklart ta fart för elbilen.
Det finns också många som räds för att elbilens räckvidd är för kort. Men redan idag finns det elbilar med 50 mils räckvidd och inom kort lär det tydligen dyka upp elbilar med 70 mils räckvidd. Visst finns det fortfarande en hel del att utveckla innan vi på allvar kommer att se en ordentlig utmaning. Men mycket kommer nog hända de närmsta åren.
Trots att den där riktiga boomen inte skett så har det faktiskt sålts tre gånger så många elbilar i Sverige under det första halvåret, jämfört med samma period ifjol.
Så här sa Bertil Moldén, vd för Bil Sverige till Sveriges Radio tidigare i år angående antalet elbilar i landet:
– Norge är nummer ett i världen, Holland är nummer två och sedan finns det vissa delstater i USA, till exempel Kalifornien, som är väldigt långt fram. Men vi skulle kunna vara mycket längre fram om regeringen och politikerna tog tag i det här på ett vederhäftigt sätt.
Han menar att även om elbilsförsäljningen ökar ligger den fortfarande på en låg nivå. Anledningen är till stor del priset.
– Det kostar ungefär 150 000 till 200 000 kronor extra och privatpersoner tycker det är en för hög tröskel för att ta det steget, sa han då.
För att öka försäljningen av bland annat elbilar i Sverige finns idag en supermiljöbilspremie som ger upp till 40 000 kronor.
Regeringens mål är att ersätta den med ett bonus-malus-system som gör att miljöanpassade fordon får en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt. Dessutom har regeringen nu satsat pengar som bland annat ska gå till att bygga ut laddplatser för elbilar.
Men Bertil Moldén och Bil Sweden tycker att politikerna i Sverige gör för lite och de borde kopiera det som görs i Norge.

Så fungerar elbil
En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö. Elbil kan därför bidra till en bättre luft på gatorna. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri.
Batteriet i elbilen laddas i elnätet. Det är stort och väger ofta mellan 200 och 500 kg, men å andra sidan har dessa bilar inte någon tung förbränningsmotor. En elmotor är också mer effektiv än en förbränningsmotor vilket innebär att bilens totala energiåtgång kan minska.
De flesta modeller som nu säljs i Sverige har en räckvidd (tillverkarens uppgifter) på 10-15 mil. Tesla utgör än så länge undantaget med närmare 50 mils räckvidd enligt tillverkaren.
Hur långt batteriet räcker påverkas kraftigt av utetemperatur och av hur mycket eldriven utrustning man har på i bilen. När det är kallt och man måste värma kupén försvinner en stor del av elen till det och räckvidden blir då kortare.
Trots att elbilarnas räckvidd är betydligt kortare än vad vi är vana vid med ”vanliga bilar” är den fullt tillräckligt för de flesta bilresor som görs dagligen av såväl privatpersoner som företag.
Elmotorn är betydligt effektivare än förbränningsmotorn. I klarspråk betyder det att bilen använder mer av den energi som den ”tankar” till att driva fram bilen. Elbilar har bättre acceleration än konventionella bilar särskilt i lägre hastigheter och från stillastående.
Kostnaden för att ”tanka” sin elbil är i dagsläget ca 2 kr per mil. När en elbil laddas så laddas den med den elmix som ägaren av elurtaget/laddstolpen har avtal om. El kan vara både förnybart och fossilt drivmedel beroende på hur elen är producerad.

Skillnaden mellan elbilar och laddhybrider
Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer; en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider nar precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som i de renodlade elbilarna. De laddhybrider som finns att köpa idag tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. I framtiden förväntas även laddhybrider som kan köra på förnybara drivmedel.

Ladda elbilen med förnybar el
En förutsättning för att elbilar verkligen ska ge en miljövinst är att de tankas med förnybar el såsom vind- eller vattenkraft. Om man utgår från nordisk elmix som baseras på den typ av elproduktion som vi har i Sverige, så har elbilen lägre klimatpåverkan än flertalet andra miljöbilar.
Elbilar är ännu ovanligt i Sverige men om alla förare i Sverige skulle köra på el (över 4 miljoner elbilar) skulle det innebära att knappt 10 TWh skulle behövas. Det motsvarar mindre än 10 procent av Sveriges totala elanvändning.
För laddhybrider gäller att de måste köras så mycket som möjligt på el för att deras miljöpotential ska realiseras. Hur möjligt det är i praktiken att mest bara köra på el beror på den aktuella laddbilens batterikapacitet och teknik, men också på den enskilde bilägarens resmönster.

Elbilen historia
Elbilen är ingen ny uppfinning. Världens första bilar var helt eller delvis batteridrivna.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom de första fordonen som kunde framföra sig själv, utan hästar eller andra dragdjur. De var drivna med ånga, etanol, bensin eller elektricitet.
År 1900 presenterade Ferdinand Porsche en hybridbil med en förbränningsmotor som drev två elmotorer som i sin tur drev framhjulen – liksom Toyota Prius hundra år senare. Ungefär samtidigt introducerades ett system för snabbt batteribyte, med leasing av batterierna – vilket flera tillverkare återinför nu.
Fram till ungefär 1915 dominerade elbilarna i USA. Men i takt med att vägarna blev bättre ville man kunna köra längre sträckor än elbilens tre till fyra mil, och bensinbilen fick övertaget. I Europa fick elbilen ett litet uppsving under andra världskriget, då bensinen blev en dyr bristvara, men annars förde den en tynande tillvaro under många år.
1971 var en elbil den första bilen att köra på månen och ungefär vid denna tid började eldrift slå igenom för truckar och golfbilar. I början av 1990-talet krävde Kalifornien att biltillverkarna skulle erbjuda en viss andel Zero Emission Vehicles. Det ledde till en rad elbilar varav de flesta enbart erbjöds här, och enbart för leasing.
I mitten av 1990-talet genomförde Nutek en elbilsupphandling i Sverige, och många av de bilarna rullar än idag. I början av 2000-talet steg oljepriserna hastigt samtidigt som klimatlarmen blev allt intensivare. Det ökade intresset för bränslesnåla bilar. En rad tillverkare, både mindre specialister och några av de största företagen, erbjöd eldrivna bilar men blybatteriernas tyngd och dåliga räckvidd begränsade framgången.
Hybridtekniken introducerades som ett sätt att minska energianvändningen och ledde till en snabbare utveckling av batterierna, med nickelkadmium- och sedan litiumjonbatterier. 2005 blev Årets Bil för första gången en hybridbil och 2011 gick titeln för första gången till en elbil. Samtidigt kom de första laddhybriderna, där bilens batterier kan laddas från ett uttag och en förbränningsmotor kan förlänga räckvidden när det behövs.
I dag rullar 4,3 miljoner bilar på de svenska vägarna. De svenska energibolagen har gemensamt satt upp ett önskemål om att vi år 2020 ska ha 600 000 laddhybrider och elbilar. Regeringen är inne på samma linje. Den har satt som mål att de fossila bränslebilarna ska vara utfasade i Sverige till år 2030.