En av tio svenskar undviker att jobba hemifrån för att minska sina elkostnader. Samtidigt uppger en av sju att de hellre jobbar hemifrån för att slippa dyra pendlingskostnader. Det visar rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads senaste undersökning genomförd av Dynata.
I Randstads globala undersökning Workmonitor framgår det att svenskarna har olika knep för att hålla sin privatekonomi flytande i ekonomiskt osäkra tider. En av tio (10 %) svenskar uppger att de undviker att jobba hemifrån för att slippa en allt för hög elräkning. Samtidigt uppger en av sex (17 %) att de jobbar hemifrån för att minska sina pendlingskostnader.
I dessa ekonomiskt utmanande tider är det inte konstigt att vi försöker spara in på något. Att skippa hemarbetet för att minska sin elförbrukning kan vara ett bra knep. I en tid då distansarbete är vanligt visar det även på vikten av våra fysiska kontor och att arbetsgivare dels behöver kunna erbjuda olika alternativ, dels arbeta med att skapa attraktiva arbetsplatser, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.
Undersökningen visar även att svenskarna vidtar andra sparåtgärder. Nästan en av fyra (23 %) uppger att de söker efter ett nytt, högre avlönat jobb för att minska sin ekonomiska börda. Lyko rabattkod Andra, drygt en av fem (22%), vill utöka sina arbetstimmar för att dryga ut lönen och lika många (21 %) uppger att de söker en ytterligare tjänst vid sidan om. Här sticker den yngre åldersgruppen ut – hela två av fem (39 %) 18-24-åringar har eller söker en extra tjänst och nästan lika många (38 %) vill arbeta några extra timmar för att ekonomin ska gå runt. Bland 55-67-åringarna är det endast 13 procent som söker efter en ytterligare tjänst och en av tio (11 %) vill utöka sina arbetstimmar.
Att jobba lite extra eller söka efter en ytterligare tjänst kan vara ett bra sätt att dryga ut lönen. Men var försiktig – att arbeta mer än man klarar av kan få förödande konsekvenser. Det är även viktigt att arbetsgivare är lyhörda och uppmärksamma på sina medarbetares livssituationer. Det bästa är en transparent kommunikation där medarbetare och arbetsgivare kommer överens om en hållbar lösning, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.