När Arbetslivsinstitutets generaldirektör Mikael Sjöberg var gäst i Ekots lördagsintervju i dag diskuterade han bland annat inlåsnings- och rörlighetsperspektivet på svensk arbetsmarknad. Över en miljon människor i Sverige känner sig inlåsta på jobbet.
Sett över hela arbetsmarknaden kan sägas att ungefär 20 procent av de fast anställda kan kategoriseras som dubbelt inlåsta. Det innebär att de varken är i sitt önskade yrke eller på sin önskade arbetsplats. Detta motsvarar cirka 800 000 personer i Sverige. Ytterligare 15 procent hör till grupperna yrkes- eller arbetsplatsinlåsta, vilket motsvarar drygt en halv miljon människor. Ideal of Sweden rabattkod
Uppgifterna kommer från rapporter som bland annat getts ut under ett forskningstema som heter Vägar till ett friskare arbetsliv. Temat har två huvudspår. Det ena handlar om vilka arbetsvill-kor som sammanhänger med långtidsfriskhet. Det andra spåret handlar om hur hälsa kan gynnas av yrkes- och arbetsplatsrörlighet – av minskad inlåsning.
Källa: Arbetslivsinstitutet