Författare: Karl-Adam Bonnier
Bokförlaget Max Ström
 
Karl-Adam Bonnier är en av de spännande svenska entreprenörerna under 1900-talet. Inom den finansiella sektorn blev han en förgrundsgestalt genom att bygga sin skapelse, B&B-företagen, vid sidan av bankerna.
I denna djupt personliga bok berättar han medryckande om sin uppväxt på gården Bisslinge, om sina föräldrar Tor och Tora Bonnier, om high school och college-åren i USA, den amerikanska militärtjänstgöringen och hur karriären inleddes med försäljning av premieobligationer. Han beskriver ett entreprenörskaps vardagsliv, i medgång och motgång. Hans akademiska bana följde de stora framgångarna i näringslivet där han var banbrytande inom leasing och factoring. Karl-Adam Bonniers insatser var drivande i utvecklingen av det finansiella landskapet. I En ny tid återger han den stämning som rådde då Sveriges finansvärld och bankväsende omdanades.