Nina Berbic driver Enida Coachinh och är certifierad coach i ledarskap. Hon vill få chefer att fundera på just sitt ledarskap.

Alla har en egen uppfattning om vad ledarskap är. För Nina Berbic är de bästa ledarna målmedvetna, orädda, energiska, åstadkommer resultat och framför allt realistiska och medvetna om vad som faktiskt sker. De har även förmåga att snabbt ändra sin riktning och anpassa sig efter givna förutsättningar. De är experter på kommunikation, både direkt och indirekt.

Ledarskap, enligt Nina Berbic, handlar om:
• människor (är jag stark och lycklig då är jag villig att gå
långt)
• ledarskap! (jag litar på mina medarbetares expertis)
• motivation (har jag arbetsglädjen kommer produktiviteten
på köpet)
• trygghet (ökad tillit, mindre motstånd och hög motivation
på köpet)
• att utveckla sig själv (är jag handlingskraftig blir jag auto
matisk ledare för andra
• att utveckla processer (mina misslyckanden är mina lärdo
mar)
• positiv förändring (jag vill bli annorlunda)
• självförtroende (jag vet att allting är möjligt, bara jag vill
tillräckligt mycket)
• positiv syn (jag skapar min egen verklighet)
• resultat (det jag och andra vinner)

rabattkod Swiss Clinic

Nina Berbic är övertygad om att vårt största hinder utgörs av rädsla. De flesta är rädda att ta risker, att säga vad vi egentligen tycker, att synas, att mötas av kritik eller på något sätt framstå som ointelligenta. Det är denna rädsla som hindrar oss från att bli de ledare vi söker.
En bra ledare utstrålar energi och är bra på att lyssna. En sådan ledare vet hur viktig varje individ är för gruppens framgång och det råder inga tvivel om på vilket sätt varje individ vill och kan bidra till företagets/organisationens resultat.
En bra ledare har förmåga att motivera människor. Oftast genom att utforma en långsiktig vision som alla kan sträva mot. Han/hon förstår enkelt arbetsgivarnas, medarbetarnas, klienternas eller kundernas behov och ser till att den bästa potentialen kommer fram från alla inblandade.
Framför allt är en bra ledare expert på att leda sig själv mot sina visioner och uppnå sina egna uppsatta mål. Denna erfarenhet/kunskap gör det möjligt att bli bra på att leda någon annan.