Sverige har länge varit väldigt beroende av export och har dessutom varit framgångsrikt som exportland. Fordonsindustrin och telekombranschen har sedan 1970-talet haft särställningar inom svensk export.

Ericsson är sedan två decennier tillbaka Sveriges största exportföretag, även om dess betydelse för exporten har minskat sedan slutet på 1990-talet. Då stod företaget för hela 15 procent av den svenska exporten. Exportrådet har sedan tillkomsten genomfört olika branschinitiativ, med särskilda insatser inom strategiska branscher för mindre och medelstora företag. Det har dels rört sig om branscher med tidigare liten export, till exempel livsmedel, eller branscher där Sverige haft konkurrensfördelar, till exempel trä eller mobilteknik. Följande branscher har varit aktuella under senare år: • IT och telekom. Verksamheten har inriktats på segment där Sverige har särskild kompetens, till exempel mobiltelefoni och IT inom sjukvård. • Livsmedel. Uppdraget är att få svensk industri att växa med utgångspunkt från livsmedel förädlade i Sverige. • Life Science. Här vill man kraftsamla och profilera Sverige inom bioteknik och läkemedel. • Metallurgi. Man vill hjälpa företag att utvecklas i kölvattnet av de globala jättarna Atlas Copco och Sandvik. • Miljöteknik. Svensk teknik inom luftrening, vatten- och avloppsrening, återvinning och förnybar energi har en stor marknad. Men regeringen är inte nöjda med vad som hittills har gjorts, eller man vill i alla fall utöka exporten rejält. Som ett led i det arbetet tog regeringen i juli beslut om att instifta priser för Årets exportsuccé och Årets exportregion. Regeringen vill med dessa två priser främja svensk export och uppmuntra företag – särskilt små och medelstora – till att exportera. Regeringen vill också uppmärksamma regioner som framgångsrikt samverkar mellan regionala aktörer och skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar, och därigenom bidragit till ökad tillväxt och jobbskapande. – En av mina viktigaste prioriteringar är att fler små och medelstora företag ska kunna, våga och vilja exportera. Med dessa priser vill vi uppmuntra alla våra fantastiska företag att ta steget ut i världen och exportera ännu mera. Så skapar vi fler jobb och stärker välfärden i hela Sverige, kommenterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg.  Syftet med priserna är att inspirera och motivera andra företag och regioner att följa efter. På detta sätt bidrar vi till ökad hållbar tillväxt och att skapa jobb, i hela landet. Priset kommer att delas ut årligen med start i hösten 2021. Då tillkännages vinnarna av utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Följande företag är nominerade: Bico Group (bioteknik inom hälsa och sjukvård) Bico Group ligger i framkant av bioteknikens tillämpningar inom hälsa- och sjukvård (bioconvergence) och har fått stor internationell uppmärksamhet för sina framgångar, särskilt på området 3D printing av vävnader och organ. På bara fem år har företaget vuxit från att vara en startup till att positionera sig på 65 marknader världen över. Den största delen av Bico Groups produktion och leverantörsbas finns i Sverige och omkring 200 arbetstillfällen har skapats. Bico Group arbetar för att stödja FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Bl.a. så främjar man återvinning av använda bio-printers (Responsible Return Program) och erbjuder även produkter för att minimera antalet pipetter som används på laboratorier. Utöver detta så bidrar Bico Group lösningar till minskad omfattning på djurförsök. Nick’s (alternativa och veganska sötsaksprodukter) Nick’s har visat på den svenska innovationskraften inom livsmedel och experimenterat fram alternativa glass och sötsaksprodukter som inte kompromissar med hälsan. Företaget har vuxit i snabb takt och anpassat sin strategi till flera utlandsmarknader. Under 2019 lyckades Nick’s med den stora bedriften att ta sig in på den tuffa USA-marknaden och etablerade ett brett distributionsnätverk, vilket resulterat i befintlig försäljning i fler än 6 000 amerikanska butiker. Företaget har skapat minst 60 arbetstillfällen. Vad gäller hållbarhet så producerar Nicks även veganska produkter, som släpper ut mindre koldioxid i produktionen. OrganoWood (hållbart och miljövänligt virke) OrganoWood har lanserat ett hållbart, miljövänligt och FSC-certifierat virke och kompletterande ytbehandlingsprodukter som gett villaägare, arkitekter, byggare och kommuner ett bra alternativ till traditionellt tryckimpregnerat trä (som behandlas med giftiga kopparsalter). OrganoWoods lösningar utvecklas och produceras i Sverige och är baserade på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. Företaget har framgångsrikt expanderat kundbasen och knyter aktivt verksamheten till FN:s hållbarhetsmål. OrganoWood har växt stadigt över de gångna åren, hjälpt bl.a. av export till Norden, Baltikum, England och Korea genom ett nätverk på mer än 300 återförsäljare. Nyligen har företaget också utsetts som leverantör till Dubai World Expo. Nominerade till Årets exportregion 2021 De nominerade till Årets exportregion 2021 är Norrbotten, Halland och Skåne. Norrbotten De små och medelstora företagen i Norrbotten har kraftigt ökat sin varuexport mellan 2016 och 2020, med en ökning per invånare på 41%. Ser man till perioden 2016 – 2019 låg ökningen på hela 70 %. Exportfrämjande aktörer i regionen har en väletablerad samverkan med ett stort fokus på spets i regionens nyckelbranscher. Exportfrämjandet i regionen sker till stor del i samverkan med partners över nationsgränsen, exempelvis genomförs Regional exportsamverkan inom ramen för ett större projekt där man tillsammans med finska partners fokuserar på nyckelbranscher så som gruvindustrin och e-hälsa. Halland Halland har haft en mycket positiv utveckling i små och medelstora företags varuexport per capita, med en ökning från om 27 % mellan 2016-2020. Det är även en region där det finns ett högt antal varuexporterande små och medelstora företag per invånare,  363 exporterande små- och medelstora företag per 100 000 invånare. Halland är en liten region som jobbar aktivt med sitt varumärke och positionering vilket kan ge effekt både i ökade investeringar och export. Regionala främjaraktörer har en väletablerad nära samverkan. Under 2021 krokade Halland arm med grannregionen Västra Götaland i en gemensam satsning och har på så vis kunnat bredda sitt stöd till företag och växla upp resurserna för exportfrämjandet. Skåne Skåne är en region där det skett en positiv utveckling både i varuexporten och tjänsteexporten mellan 2016-2020. Regionen har även ett stort och ökande antal varuexporterande små och medelstora företag per invånare. Skåne är en region med starka främjaraktörer som kontinuerligt vässar erbjudandet ut mot företagen. Storlek ICIW tights Regionen har ett strategiskt grepp om exportfrämjandet och samverkan. Samarbetet mellan exportfrämjande aktörer i regionen är väletablerat och fungerar väl. Aktörerna hanterar bland annat affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag gemensamt. Priskriterier Årets exportsuccé Priskriterier som ligger till grund för bedömningen är bland annat: • uthållig exporttillväxt • bidrag till jobbskapande och positiv sysselsättningsutveckling i Sverige • framgångar på flera marknader • lönsamhet • satsning på produkt- och tjänsteutveckling och ny teknik • positiva bidrag till Sverigebilden • verkar i linje med plattformen för internationellt hållbart företagande och Agenda 2030 Priskriterier Årets exportregion Priskriterier som ligger till grund för bedömningen är bland annat: • Ökad export från regionen baserat på tillgängliga kvantitativa indikatorer/statistik • Förtjänstfulla insatser i och vidareutveckling av regional exportsamverkan avseende samverkansaspekter och företagsnytta • Utveckling av regionala erbjudanden till företag • Nya eller utvecklade tjänster/innovativa erbjudanden för företag som utvecklats i samverkan mellan främjandeaktörer • Företagsnöjdhet Jurymedlemmar Ledamöter i juryn för regeringens exportpriser är: Birgitta Bergvall Kåreborn, Rektor Luleå Tekniska Universitet Gunther Mårder, VD Företagarna Ulrica Messing, styrelseordförande Business Sweden Karl Henrik Sundström, Ordförande Expo2020-kommittén Sara Wallin, VD Chalmers Ventures