Facebook behåller greppet om svenskarna, 66 procent av alla internetanvändare använder fortfarande tjänsten. Även om spridningen sedan ett par år har stannat av, ökar användandet fortfarande något i nästan alla åldersgrupper. Twitter ökar kraftigt bland svenskarna, här har en fördubbling skett på två år. Det visar statistik från .SE:s kommande rapport Svenskarna och internet 2013 . I rapporten framgår också att det nu är nästan lika många som använder Instagram som Twitter. 
– Det dagliga Facebookanvändandet minskar något bland ungdomar, medan det ökar bland dem som är lite äldre. På Twitter och Instagram ökar aktiviteten ju yngre man är. Generellt är kvinnor mer aktiva än män på Instagram, medan skillnaden är mindre på Facebook och Twitter, säger Pamela Davidsson, chef för statistik och fakta på .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur).
 
Så mycket tid spenderar vi på sociala medier
I genomsnitt ägnar vi drygt tre timmar i veckan åt olika sociala medier. Tittar man på åldersgruppen 12-25 år är siffran 6,6 timmar vilket är en tredjedel av all den fritid de tillbringar på internet. Bland de äldre – 26 till 55 år – sjunker andelen till en femtedel (22 procent).
Antalet Twitteranvändare har fördubblats på två år
17 procent av svenskarna använder Twitter, en fördubbling jämfört med för två år sedan, då siffran var åtta procent. I likhet med förhållandena i andra sociala nätverk är det fler som besöker och följer vad andra skriver, än som själva skriver.
71 procent av flickorna använder Instagram
Totalt i befolkningen har 15 procent åtminstone någon gång använt Instagram, fem procent gör det dagligen.
Drygt hälften av ungdomarna i åldern 12 till 19 år använder Instagram någon gång. Mest aktiva är flickorna 12-15 år, där 71 procent använder Instagram jämfört med 41 procent av pojkarna i samma ålder. Ju yngre man är desto mer aktiv är man. rabattkod
Även om användningen av Instagram domineras av de unga sprider sig användningen uppåt i åldrarna. Andelen som någon gång prövat Instagram är 36 procent bland 20-25 åringarna, 22 procent bland 26-35 åringarna och 12 procent bland 36-45 åringarna. Majoriteten av användarna är kvinnor.