Ovädret Hans bildades över södra Östersjön när varm luft från Sydeuropa konfronterades med ett lågtryck och sval luft från Atlanten. Under söndagen den 6 augusti registrerade SMHI över 25.000 blixtnedslag. Under måndagen rörde sig sedan lågtrycket in över södra Sverige och Norge och fördjupades och namn- gavs av norska motsvarigheten till SMHI till Hans.

– Det som skiljer Hans från andra ovä- der är storleken, intensiteten och hur lång tid det var stationärt. Det är också ovanligt med så djupa lågtryck under sommaren, säger Martin Hedberg, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

– Just översvämning har mellan åren 2019 till 2023 utgjort den största ande- len (48 %) av samtliga naturskador, säger, Susanna Fagerberg, försäkringsju- rist och naturskadesamordnare på Länsförsäkringar

Sammanfattning av Hans

Drygt 2 000 skadeanmälningar på grund av Hans har gjorts till Länsförsäkringar. Det mesta handlar om översvämningar men även åska och storm har orsakat skador.

I medeltal inträffar 15 000 naturska- dor per år hos Länsförsäkringar. Av dessa utgör översvämningsskador omkring 2 000.

Det enskilda oväder som påverkat naturskadekostnaderna mest sett 30 år bakåt i tiden är stormen Gudrun 2005. Då inträffade närmare 50 000 stormska- dor för Länsförsäkringars kunder.

2019 drog stormen Alfrida fram i januari och då inträffade närmare 2 000 skador.

2014 och 2021 utmärker sig i över- svämningsstatistiken med sammanlagt 6.000 skador. 2014 hade vi stora skyfall i Malmö och 2021 var det Gävle med omnejd som var hårt drabbat.

Naturskador orsakade av översväm- ningar kostar i runda tal 150 mkr per år. Men beroende på enskilda extremoväder kan kostnaderna vissa år bli betydligt högre. 2021 kostade naturskadorna totalt 1,8 mdr där översvämningarna i Gävleborg utmärkte sig.