På en arbetsmarknad alltmer präglad av generativ AI kommer plötsligt ”säkra jobb” ha passerat sitt bäst före-datum. Tankesmedjan Futurion listar vilka jobb som i stället bygger på framtidens färdigheter, och vilka yrken som behöver ett ansiktslyft för att inte slås ut.

– Många har reflekterat under hösten och vill nu byta jobb, uppdatera sin kompetens eller hitta en relevant utbildning. Då vill vi lyfta fram vad som kommer vara mer eftertraktat på framtidens arbetsmarknad. Vilka jobb, kunskaper och kompetenser som blir mer attraktiva, säger Ann-Therese Enarsson, VD på tankesmedjan Futurion.

Framtidssäkrade jobb
Hälso- och sjukvårdspersonal
Även om AI och algoritmer för maskininlärning utvecklas för användning inom vissa områden av hälso- och sjukvården, som att ställa diagnos och behandlingsplanering, krävs det fortfa- rande vårdpersonal för att ge vård, fatta beslut och kommunice- ra med patienter och deras familjer.

Kreativa yrkesverksamma

Generativ AI som Chat GPT kan generera text, bilder och videor, men inte ersätta den kreativitet och fantasi som konstnä- rer, författare, designers och andra kreativa yrkesgrupper har. Dessa yrken kräver en nivå av originalitet, känslor och uttryck som maskiner inte kan kopiera. Än i alla fall…

Socialarbetare

Socialt arbete handlar om att arbeta med individer, familjer och samhällen för att främja välbefinnande och social rättvisa. Detta kräver empati, kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga, vilket är svårt för maskiner att kopiera.

Hantverkare

Hantverkare som elektriker, rörmokare, snickare, frisörer och kockar kräver fysiska färdigheter och kunskaper om verktyg och material som inte är lätta att automatisera. Dessa arbeten kräver ofta arbete på plats och problemlösning, som är svårt för maski- ner att kopiera.

Lärare och utbildare

Även om nätbaserat lärande och utbildningsteknik har blivit allt vanligare är lärarnas och pedagogernas roll att vägleda, handleda och inspirera eleverna helt avgörande. Dessa yrken kräver kommunikationsförmåga, emotionell intelligens och anpass- ningsförmåga, vilket maskiner inte kan ersätta.

– AI omformar våra jobb och våra arbetsuppgifter. Vissa jobb kommer försvinna på sikt, men alla jobb kommer förändras av den nya tekniken. Det är den samlade forskarvärlden enig om. Därför är det viktigt att vi lyfter blicken och fokuserar på vilka kunskaper och kompetenser som behövs framåt. Framtidens färdigheter handlar mycket om sociala och kreativa färdigheter som att ta hand om människor, förmåga att sy ihop breda lös- ningar och att komma med originella och ovanliga lösningar, säger Ann-Therese Enarsson.

Innehållet i, några i dag, vanliga jobb står inför stark förän- dring och kommer behöva anpassas för att yrkena ska vara fort- satt relevanta på arbetsmarknaden.

Sårbara jobb:

Journalister Revisorer Administratörer Dataanalytiker Webdesigners