Tänk efter noga innan du köper en finansiell produkt som innehåller kryptotillgångar. Riskerna är stora och skyddet för dig som konsument är svagt. Den varningen kommer från Finansinspektionen (FI).

Finansinspektionen har tidigare varnat för riskerna med att handla i kryptotillgångar, som till exempel bitcoin. Nu har Finansinspektinoen gjort en kartläggning av marknaden för finansiella instrument som har kryptotillgångar som underliggande tillgång. – Produkter som utgår från kryptotillgångar är olämpliga för de flesta konsumenter, om inte alla. Konsumentskyddet är otillräckligt och kryptotillgångar är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt. Därför vänder vi oss till alla konsumenter med en varning för riskerna kring dessa finansiella produkter, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Stronger rabattkod Risken att konsumenter förlorar investerade pengar är stor. Den här typen av produkter omfattas inte heller av samma konsumentskyddsregler som gäller för flera andra typer av investeringar. Därför vill Finansinspektionen uppmärksamma konsumenter på riskerna kring köp av finansiella instrument som har bitcoin eller andra kryptotillgångar som underliggande tillgång.