Transportbranschen gick tungt i fjol, visar ny statistik från SCB. Totalt minskade försäljningen med 12 procent jämfört med året före. Tyngst gick det för flyget, som tappade 69 procent.
Försäljningen för hela transportbranschen minskade med 60 miljarder kronor under fjolåret, vilket motsvarar en minskning på 12 procent sedan 2019.
– Det är framför allt persontransporterna som gått dåligt under coronapandemin. Men det har även gått ned för godstransporterna, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.
Persontransporterna minskade med 44 miljarder kronor, vilket motsvarar 29 procent.
– Persontransporter i alla fordonsslag gick dåligt. Sämst gick det för flygtransporterna som minskade med över två tredjedelar, säger Daniel Lennartsson.
Persontransporter på järnväg och sjön minskade med 38 respektive 43 procent. Även taxitrafiken hade det tungt. Där minskade försäljningen med 24 procent.
 
Godstransporter hämtade sig
– Godstransporterna började gå nedåt i början av pandemin men hämtade sig sedan under året. Men det blev en nedgång för helåret på 5 procent, säger Daniel Lennartsson och fortsätter:
– Bilden är lite tudelad. Post och kurirverksamhet ökade med 13 procent. Det beror troligen på att fler köpt varor och tjänster på internet.
Godstransporter till sjöss minskade med 12 procent medan vägtransporter endast minskade med en procent under 2020 jämfört med 2019.