Stigande inflation, höjda räntor och elpriser som når rekordnivåer har lett till att företagen får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Genom att belåna sina privata ägodelar hos pantbanken kan de rädda kvar företaget. Vid Sefina Pantbank på Södermalm har nylånen ökat med hela 40 procent.
Ett oroligt världsläge tillsammans med rekordhög inflation, höjda räntor och elpriser pressar företagens ekonomi till bristningsgränsen. Trots att Sefina Pantbank inte lånar ut till företag uppmärksammar de att allt fler egenföretagare söker sig till pantbanken för att belåna guld och prylar privat. Detta för att kunna täcka upp för uteblivna löner när företagets ekonomi inte räcker till. Under perioden juni till september ökande nylånen med 21 procent i Stockholm jämfört med samma period förra året. På Sefina Pantbanks butik vid Götgatsbacken ligger motsvarande siffa på hela 40 procent.
– Vi kan redan nu se att besöken av företagare hos pantbanken ökar men jag tror att vi bara sett toppen av isberget. Att vända sig till oss för att täcka upp för uteblivna löner kommer ofta ganska sent i processen. Många börjar med att försöka sänka sina kostnader genom att kanske säga upp abonnemang eller byta avtal och som en sista utväg vänder de sig till oss, säger Jimmy Jonasson, försäljningschef på Sefina Pantbank.
De företagare som vänder sig till pantbanken är framför allt mindre egenföretagare med höga lokalomkostnader som till exempel driver restaurang eller kemtvätt. Framför allt belånas guld men även prylar som instrument, väskor och klockor. Desenio rabattkod
– 80 till 85 procent av det som belånas är guld men vi ser en ökning gällande belåningen av just prylar. Vanligtvis hämtas 90 procent av det som pantas in tillbaka av kunden, men får företagen det ännu svårare ekonomiskt är det såklart en siffra som kan minska, säger Jimmy.
Källa: Sefina Pantbank