Som egen företagare utsätter du dig för en hel del risker. Därför är det viktigt att se till att ditt företag är försäkrat – något som många inte tänker på. Att starta och driva ett eget företag innebär förstås en mängd saker att hålla i huvudet. Då är det lätt hänt att man missar en av de viktigaste bitarna, nämligen att teckna en försäkring som skyddar firman och dig själv mot oförutsedda händelser och onödiga kostnader. Vad gör du till exempel om du blir sjuk, hamnar i en rättstvist, blir skadeståndsskyldig eller råkar ut för brand, stöld eller vattenskador? Ofta kommer det här med företagsförsäkringar upp på tapeten först när det väl har hänt något eller genom att en uppdragsgivare ställer krav i kontraktet på att man ska inneha en försäkring. Därför är det viktigt att man skaffar sig ett grundskydd som omfattar egendom, ansvar, avbrott och rättsskydd. Därefter kan du skräddarsy din företagsförsäkring med hjälp av olika tilläggsförsäkringar som passar just din verksamhet. En datakonsult, som snickrar hemsidor eller bygger databaser, skiljer ju sig enormt mycket från exempelvis ett åkeri, som fraktar gods ute på vägarna.

Kan stå dig dyrt

Oavsett vilken bransch du verkar inom kan ditt företag drabbas av olyckliga omständigheter, såsom en rättsprocess, vilket kan stå dig som företagare dyrt om du saknar försäkring.

Alla företag utsätter sig för risken att hamna i en tvist. Det kan vara med hyresvärden, en kund eller mot Skatteverket. I en företagsförsäkring finns det då ett rättsskyddsmoment där man kan få hjälp med advokatkostnaderna. Därtill kan ju alltid något oväntat inträffa som i värsta fall leder till att du inte kan fortsätta att bedriva din verksamhet. För att ha rätt till ersättning för förlorade intäkter under den här tiden behöver du en avbrottsförsäkring.

Om en butik råkar ut för en brand och varulagret eller inventarierna brinner upp eller blir vattenskadade täcker ett avbrot-tsskydd bland annat de fasta kostnaderna, som till exempel lön och hyra, under de dagarna som butiken tvingas hålla stängt. När det gäller varor och egendom är det viktigt att hålla koll på värdet så att du inte Swiss clinic rabattkod underförsäkrar dig. Har du angett ett felaktigt belopp och betalat in för lite i premier kommer försäkringsbolaget att sänka din ersättning beroende på hur stor underförsäkringen har varit.

Banken kräver brandbevis

Det är försäkringstagarens ansvar att se till att det är rätt försäkrat och där har långivaren också ett stort intresse. Lånar banken ut pengar som ska finansiera ett lager så vill de ju veta att det är försäkrat. Många gånger kräver banken att det ska finnas ett brandbevis, ett intyg som försäkringsbolaget utfärdar. När man är nystartad kan mycket ändras väldigt fort om man investerar kraftigt. Som nyföretagare gäller det att man har en god överblick över verksamheten och dess försäkringsbehov från första början. För trots att ditt företag kanske inte äger någon egendom som behöver försäkras kan du till exempel när som helst få ett skadeståndsanspråk på dig. Därför kan det vara vettigt att se ansvarsförsäkringen som den viktigaste hörnstenen i en företagsförsäkring. Företagaren har ett ansvar för att verksamheten inte orsakar skada på andra personer eller någon annans egendom och ett skadeståndsanspråk kan ju vara såväl befogat som obefogat. Men då hjälper försäkringsbolaget till att utreda detta.

Det är också bra om man tittar på vad det finns för skydd för företagets anställda i form av en olycksfallsförsäkring. Inom ramen för personalförsäkringar är dessutom en privat sjukvårdsförsäkring ett allt vanligare tillägg. Privat sjukvårdsförsäkring skyddar Viktiga affärer kan äventyras om företagaren eller någon anstäl-ld är borta en längre tid. En privat sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till vård och minskad sjukfrånvaro. Reser du iväg för att besöka kunder bör det även finnas en tjänstereseförsäkring som täcker incidenter såsom en stulen dator, överfall eller sjukhusvistelse. Ett av de största missförstånden bland många nyförtagare är att man tror att hemförsäkringen omfattar skadehändelser som inträffar i bolagets regi. Många nyföretagare har ingen aning om att de behöver försäkra sig. De utgår från att de ska öppna en enskild firma, där bara de själva ingår, och tänker att eftersom de ska jobba hemifrån då är det väl klart att hemförsäkringen gäller. Men det finns inget försäkringsbolag som via en hemförsäkring betalar för något som egentligen tillhör ett företag.

Ta ansvaret privat

Utan en företagsförsäkring sitter i stället du som privatperson med hela ansvaret om något skulle hända. Att ha en väl anpassad försäkring är också ett sätt att skapa trovärdighet gentemot sina kunder. För att hitta den bästa lösningen för sitt företag kan man kontakta fyra, fem försäkringsbolag och be om en offert. Det är även bra att undersöka de försäkringar och erbjudanden som kan ingå i branschorganisationernas medlemskap. Kontrollera att du får den täckningen som du behöver av försäkringen och hur mycket det kostar.