Fyra av tio, 40 procent, uppger att de ska fortsätta arbeta samtidigt som de tar ut pensionen. Samtidigt är det få som känner till begrepp som riktålder och LAS-ålder. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.

Under 2022 fanns det cirka 261 000 jobbonärer i Sverige, de flesta i åldersgrupperna 65 och 66 år. Pensionsmyndigheten har låtit Demoskop fråga pensionssparare om de tror att de kommer att sluta arbeta helt när de börjar ta ut pension eller fortsätta arbeta samtidigt som de tar ut pension. Fyra av tio, 40 procent, svarar att man ska arbeta och ta ut pension samtidigt. Det är en ökning jämfört med 2021 då andelen var 33 procent. Medellivslängden i Sverige ökar vilket medför att arbetslivet behöver förlängas för bibehållen pensionsnivå. Riksdagen har beslutat att höja pensionsåldrarna successivt för att motverka att pensionsutbetalningarna per månad blir lägre när det samlade pensionskapitalet ska delas på fler år. I undersökningen svarar drygt en av tre, 34 procent, att de slutar att arbeta helt när de börjar ta ut sin pension. – Alla har inte möjlighet att jobba längre upp i åldrarna. För vissa kan ett alternativ vara att gå ner i arbetstid och samtidigt ta ut pension, om du är överens med din arbetsgivare om att jobba mindre så är det fullt möjligt att ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen samtidigt, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. De svarande framför flera skäl till att man vill fortsätta att arbeta samtidigt som man tar ut pension. Det är roligt att arbeta, man har inte råd att sluta arbeta helt och för att man mår bra av att arbeta, är de vanligaste förklaringarna till fortsatt arbete. Riktålder införs år 2026 Från år 2026 införs en så kallad riktålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige. Undersökningen visar att endast 8 procent känner till begreppet riktålder ganska eller mycket väl och att endast 22 procent känner till besluten om höjd pensionsålder ganska eller mycket väl. Drygt hälften, 58 procent uppger att de aldrig hört begreppet riktålder och en fjärdedel, 25 procent, att de inte alls känner till besluten om höjd pensionsålder. – Du rekommenderas vänta med att ta ut din allmänna pension fram till den riktålder som beslutats och som kommer att gälla för din årskull. Det är för att du ska få samma nivå på pensionen som tidigare generationer, säger Monica Zettervall. LAS ger rätt att jobba kvar till 69 års ålder Den så kallade LAS-åldern (lagen om anställningsskydd) har höjts succesivt och är nu 69 år. Det är endast 8 procent som anger denna ålder på frågan vilken ålder man tror att man har rätt att arbeta till idag. – LAS-åldern innebär att du inte kan bli av med jobbet med anledning av din ålder. Jag misstänker att den här åldersgränsen som kan påverka den framtida pensionen är relativt okänd, säger Monica Zettervall.