Grannsamverkan begränsar risken att utsättas för bostadsinbrott. Trots tydlig skadeförebyggande effekt är det få svenskar som använder metoden. Det visar en ny undersökning från If. För att få fler att engagera sig vill försäkringsbolaget skapa ekonomiska incitament för den som aktivt deltar i grannsamverkan. Källa: If

Risken för inbrott minskar med hela 36 procent om det finns en aktiv grannsamverkan i området. Det visar en undersökning som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört. Det finns också indikationer på att andra brott, som cykelstölder och bilinbrott, minskar i områden där det finns en aktiv grannsamverkan. Dessutom lyckas polisen i större grad gripa någon när det väl sker ett brott. – Vi ser att en aktiv grannsamverkan minskar inbrotten i ett område, men vi vet också att det påverkar den egna synen på området och skapar trygghet överlag hos människorna som bor där. Det handlar om att det finns fungerande informationskanaler och att man vågar prata med varandra, berättar Josefin Hamilton, som är ansvarig för Skadeförebyggande på If.

Få har grannsamverkan trots god effekt

Trots att samverkan inom grannskapet faktiskt resulterar i färre brott är det ändå alltjämt en minoritet som har denna typ av samarbete i sitt bostadsområde, visar en nyligen genomförd undersökning av If. Tre av fyra (75 procent) tillfrågade svarade att de inte deltar i någon grannsamverkan. Av dem som inte har grannsamverkan svarade sju av tio (70 procent) att anledningen är att det inte finns där de bor. En av tio vet inte vad grannsamverkan är. Nästan en av fyra (24 procent) av samtliga respondenter i undersökningen angav att de har mindre kontakt med sina grannar nu under covid-19, än före utbrottet av pandemin. I undersökningen frågade If också dem som hade grannsamverkan hur de håller kontakt med varandra. Uppemot en av tre sköter kontakten via telefonsamtal (30 procent), knappt var fjärde använder sig av Facebook (24 procent) och en av fem sms:ar med sina grannar (20 procent). – Digitala lösningar har gjort det betydligt enklare för grannar att hålla kontakt med varandra. Med hjälp av kommunikationsappar kan de boende snabbt sprida information till många om vad som sker i området – Är det en inbrottsvåg på gång? Vad har blivit stulet? Genom att hjälpas åt att hålla koll i området kan man minska antalet brott. Dessutom kan det vara ett bra sätt att dela annan information med sina grannar, och därmed få ökad trivsel i grannskapet, säger Josefin Hamilton.

Självriskreducering för hemförsäkringskunder som deltar i grannsamverkan

Nu inför If, som enda försäkringsbolag, självriskreducering för hemförsäkringskunder som är del av en aktiv grannsamverkan. – Då det är tydligt att en aktiv grannsamverkan bidrar till en lägre risk för inbrott vill vi uppmuntra till detta och ge tillbaka till kunderna. Vi letar ständigt efter fördelar för våra kunder som samtidigt är skadeförebyggande. Vi tror att våra kunder kommer att uppskatta detta och att det kan också bli ett incitament för dem att starta en aktiv grannsamverkan i sitt område, berättar Josefin Hamilton. Självriskreduceringen innebär att 1500 kronor dras av på självrisken om kunden är en del av en aktiv grannsamverkan men ändå skulle bli utsatt för ett inbrott eller ett inbrottsförsök. Reduceringen gäller alla hemförsäkringar oavsett omfattning.

Så startar du Grannsamverkan

  • Att starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde är enkelt och det fungerar oavsett om du bor i hus eller lägenhet eller om du har ett fritidshus.
  • Kontakta dina grannar i området och stäm av intresset.
  • När ni är överens om att ni vill starta Grannsamverkan kontaktar ni den lokala polisen på telefonnummer 114 14 eller via kommunen.
  • En kontaktperson som företräder ert område och håller kontakten med polisen och kommunen utses.
  • Du och dina grannar utbildas av polisen och får en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i arbetet för att öka tryggheten och förebygga brott.
  • När ni är igång med Grannsamverkan delar polisen ut skyltar och dekaler. Dessa används för att visa att ni är aktiva inom Grannsamverkan i ert område.
  • Skylten som sätts upp i ert område och till exempel dekaler som klistras på brevlådorna visar att ni är aktiva inom Grannsamverkan.
  • Du kan läsa mer om Grannsamverkan på Ifs hemsida. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes totalt omkring 14 700 bostadsinbrott i Sverige under 2019.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av bland andra Polisen, Brottsförebyggande rådet, SSF Stöldskyddsföreningen, If och de flesta andra stora försäkringsbolagen, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Om undersökningen:

Panelundersökningen genomfördes av Syno International och besvarades av 1 003 respondenter från ett flertal onlinepaneler i oktober 2020. Respondenterna som ingick i undersökningen hade en jämn fördelning mellan kön, ålder och geografisk hemort. Syno International har 55 anställda på 12 kontor världen över som samlar in och hanterar data kring konsumenter för ledande företag och organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rabattkod Cocopanda