Klimatet är onekligen en i allra högsta grad aktuell fråga och målet för många är ett mer hållbart liv och en önskan om att nå ett fossilfritt samhälle. Exempelvis så startades ”Fossilfritt Sverige” på initiativ av regeringen efter klimatmötet i Paris.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Och det är idag många aktörer som kämpar mot samma mål. Men hur står det till med viljan att vara mer hållbar i näringslivet? Nja, sådär blir nog svaret på den frågan efter att tagit del av resultatet från Sustainable Brand Index B2B 2018, som ägs och drivs av SB Insight AB. Resultatet visar att kunskapen om hållbarhet och underleverantörernas arbete med ansvarstagande är låg och i många fall obefintlig bland chefer på Sveriges största bolag. Drygt 60 procent vet inte vad deras leverantörer gör inom hållbarhet. Allra minst vet cheferna om sina leverantörers arbete med socialt ansvar, exempelvis goda arbetsvillkor, antikorruption och jämställdhet.

De stora investeringsbesluten
Siffrorna skapar utmaningar eftersom det är dessa beslutsfattare som sitter på mest pengar och tar de stora investeringsbesluten.
– Överlag pratar vi i samhället mycket om hållbar utveckling. Trots detta verkar det som att personerna med störst möjlighet att påverka positivt genom sina investeringar inte alls hänger med. Det är beklagligt, säger Erik Elvingsson Hedén som är grundare av Sustainable Brand Index.
Förklaringen står enligt Erik Elvingsson Hedén att finna i det faktum att allt för mycket ansvar läggs på företagens hållbarhetschefer. Inte bara på köparsidan utan också från leverantörernas sida.
-Leverantörerna kommunicerar primärt med hållbarhetschefen snarare än de som är direkt ansvariga för inköpen. Exempelvis läggs mycket krut på hållbarhetredovisningen. Det är ineffektivt eftersom endast 3 procent av beslutsfattarna uppger det som en relevant källa i sina inköpsbeslut, avslutar Erik Elvingsson Hedén.

Minst kunskap
De branscher vars arbete med hållbarhet beslutsfattarna har allra minst kunskap om är försäkring, pension, fastigheter och telekommunikation.
Vad är då Sustainable Brand Index för något? Jo det är Nordens största varumärkesundersökning med fokus på̊ hållbarhet. Studien har genomförts utifrån ett konsumentperspektiv sedan 2011 och genomfördes första gången 2017 också̊ utifrån ett business-to-business-perspektiv (B2B).

Tanken är att indexet ska ge svar på följande frågor:
Hur ser svenska beslutsfattare på̊ hållbarhet och dess påverkan på̊ inköp och val av leverantör?
Hur uppfattas Sveriges största B2B-varumärken utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
Av vilka anledningar uppfattas varumärkena på̊ detta sätt?
Men alla är inte lika stora kålsupare, några blev såklart bäst i klassen och allra bäst är Stena Recykling nu kan titulera sig Sveriges mest hållbara varumärke. Inte dåligt.
Utnämningen grundar sig på intervjuer med beslutsfattare inom stora företag via studien.
– Fantastiskt roligt att vårt långsiktiga arbete för att skapa en cirkulär ekonomi med effektiv och hållbar resurshantering uppmärksammas. Vi möter allt oftare kunder som berättar om att vi skapar hållbara värden i våra samarbeten. Det ger oss inspiration att fortsätta vårt arbete med att optimera återvinningen och vara Sveriges ledande återvinningsföretag, säger Kristofer Sundsgård VD Stena Recycling.
I motiveringen till priset står det att Stena Recycling tar ett stort ansvar för den cirkulära ekonomin eftersom de ser avfall som en viktig resurs. Stena Recycling lyfter relevanta frågeställningar kring samhällets utmaningar och kommunicerar hållbarhet på ett konkret sätt.

Byggbranschen
Ett annat företag som tycks inse alvaret i satsningen mot en hållbar verksamhet är byggbolaget Riksbyggen som blev bäst i fastighetsbranschen.
– Det är otroligt hedrande och glädjande att vi blivit utsedda till branschbäst när det gäller hållbarhet 2018 enligt Sustainable Brand Index B2B. Riksbyggen har under lång tid arbetat både systematiskt och innovativt med hållbarhetsfrågorna och utnämningen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen är ett kvitto på det arbetet, säger Lina Öien, chef för enheten för hållbar utveckling på Riksbyggen.
Riksbyggens hållbarhetsarbete riktar sig både till den egna verksamheten och till de drygt en halv miljon boende i fastigheter som Riksbyggen förvaltar.
– Vi nöjer oss inte med att ligga i framkant, Riksbyggen måste fortsätta att i en än högre takt arbeta för en hållbar utveckling och minska vår klimatpåverkan. Ett faktum som gäller alla företag och privatpersoner, att rädda planeten är allas ansvar, och Riksbyggen vill gärna gå före och inspirera i det arbetet, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.
Enligt undersökningen Sustainable Brand Index B2B anser beslutsfattare på företag med över 500 miljoner i omsättning att Riksbyggen är mest hållbara i fastighetsbranschen.

Hur har de undersökta företagen valts ut?
Sustainable Brand IndexTM B2B är en oberoende studie där företagen har valts ut baserat på omsättning, marknadsandel, varumärkeskännedom i målgruppen och andelen av den egna försäljningen som finns på den svenska marknaden.

Vilka branscher har ni undersökt i årets studie?
Totalt undersöktes 103 företag i följande branscher/sektorer:

Ideal of Sweden rabattkod
Avfallshantering
Banker
Bygg & konstruktion
Drivmedel
Energi
Fastigheter
FMCG
Försäkring
Industri & tillverkning
IT & teknik
Pension
Telekommunikation
Transport & logistik

Sustainable Brand Index B2B 2018, fastighetsbranschen
1.Riksbyggen
2. Vasakronan
3. Castellum
4. Wallenstam
5. Skandia Fastigheter
6. Balder
7. Hufvudstaden
8. AMF Fastigheter
9. Klövern
10. Kungsleden

Några exempel på Riksbyggens hållbarhetsarbete:

Företagsövergripande:
Genom att anta tre utmaningar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.
Riksbyggen har deltagit och ställer sig bakom arbetet med ta fram färdplanerna för ett fossilfritt Sverige inom betongbranschen samt bygg- och anläggningssektorn.

Nyproduktion av bostäder
Solpaneler införs som standard i samtliga projekt.
Alla hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, i vissa fall även med Miljöbyggnad Guld.
Riksbyggen har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg som används inför beslut vid samtliga projekt.
Riksbyggen testar som första aktör en ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan i Brf Viva, Göteborg.
Riksbyggen är en av aktörerna bakom Masthuggskajen i Göteborg som blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. En certifiering för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.
Riksbyggen provar nya modeller för att sänka trösklar för att unga ska komma in på bostadsmarknaden, till exempel genom ungdomsettor för 95 000 kronor i Brf Viva och Hyrköp i Brf Brandstationen.

Fastighetsförvaltning
Elbilar och mindre kemikalier gav Svanenmärkt lokalvård i Luleå.
Med Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer får bostadsrättsföreningarna hjälp och inspiration att göra insatser för en minskad klimatpåverkan.
Genom Riksbyggens Ombyggnadsavtal kan bostadsrättsföreningarna genomföra ombyggnader för till exempel minskad energianvändning, installation av solpaneler och nya klimatskal. Riksbyggens mål är att fördubbla ombyggnadsverksamheten.
Riksbyggen arbetar aktivt för fler förtätningsprojekt vilket innebär att nya bostäder skapas utan att ny mark tas i anspråk, till exempel i Umeå och Linköping.
Stor bergvärmesatsning minskar CO2-utsläpp med 972 ton/år. Riksbyggen projektleder bergvärmesatsningen på uppdrag av dotterbolag till SEB’s bostadsfond Domestica.
Erbjuda tjänster inom energieffektivisering för övervakning och injustering av uppvärmning, ventilation och varmvatten.

Boende
Genom Riksbyggens miljöskola, som finns öppen för alla på riksbyggen.se, får boende tips om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom att bland annat minska sin energianvändning i hushållet och ta hand om avfall så att det kan återanvändas rätt.
Genom att utveckla nya mobilitetslösningar i vår nyproduktion av bostäder underlättar vi för de boende att transportera sig på ett mer hållbart sätt.
Riksbyggen arbetar för ökad social hållbarhet på olika sätt, dels som en av parametrarna i hållbarhetsverktyget som används i alla nyproduktionsprojekt men också i särskilda insatser. Som till exempel Solar Egg som föddes ur viljan att skapa ökad social hållbarhet genom samtal och stolthet i Kiruna kring samhällsomvandlingen.