Norstedts
 
En trädgård befinner sig i ständig förändring. Att ta hand om en gammal trädgård handlar därför inte om att frysa ett tillstånd. Istället handlar det om att lära känna trädgården för att på bästa sätt kunna bevara dess olika delar för framtiden.
Som trädgårdsantikvarie har André Strömqvist stor erfarenhet av äldre miljöer, och i sin roll som trädgårdsmästare samtidigt den praktiska kunskap som krävs. Här beskriver han hur vi kan hitta spår, tolka det vi ser och sätta en ambitionsnivå som fungerar. Pedagogiskt guidar han oss genom trädgårdens olika delar i form av rabatter, häckar, stengångar och fruktträd. Han beskriver hur vi kan gå till väga för att vårda, restaurera och återskapa de olika delarna, och låter historien i form av äldre tiders pionjärer, metoder och kultursorter väcka nyfikenhet och inspiration. Flowlife rabattkod
”Att vårda en gammal trädgård är att ta hand om en bit lokalhistoria, men också en liten del av en kultur som spänner över hela världen.”
André Strömqvist är byggnads- och trädgårdsantikvarie och har arbetat med ett flertal historiska miljöer från villaträdgårdar till slottsparker och kyrkogårdar. Han har tidigare skrivit Odlarens handbok, Trädgårdsmästarens anteckningar och Odlarliv på Kniva trädgård (tillsammans med Andreas Graveleij). Han skrev under många år ?Handboken? i Allt om Trädgård.