Det fanns en tid före pandemin, tro det eller ej. Det var menat som viss ironi förstås, det är klart att pandemin inte alltid har varit här även om det ibland, för en del, kan kännas så.

Ofrivilligt hemmaarbete, arbetslöshet, konkurser och psykiskt lidande är några av de effekter som kommit i pandemins spår. Men det kommer såklart en tid även när pandemin är över och livet återigen återgår som tidigare. Eller? På vissa områden kanske vi förändrats för all framtid. Inte alla, men en del har exempelvis insett värdet av en flexibel arbetsplats. För en del har det skapat nya möjligheter och de kanske aldrig går tillbaka till det som en gång var. För det är ju så att trots att det skrivits spaltmeter om flexibla arbetsplatser och att man som uppkopplad kan arbeta precis varifrån som helst så har många gånger kontoret varit den plats som man alltid går till. Även när det är möjligt för alla att återigen gå tillbaka till kontoret måndag till fredag kanske vi kommer se en större flexibilitet. Tre dagar på kontoret, två dagar hemma eller tvärt om kan tänka bli en vanlig modell. De här finns såklart alla tänkbara scenarier att spekulera i men facit lär vi först kunna ta del av en tid efter pandemins slut. Men det är onekligen intressant att ta del av Handelskammarens nya rapport som heter: ”Förändrade vanor efter pandemin – så påverkas arbetsplatserna och staden”. Den belyser just de frågeställningarna som nämndes och ett par till.
Där konstateras bland mycket annat att tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att arbetslivet kommer att förändras efter pandemin – men att kontoren är uppskattade och blir kvar.
– Det finns en uppenbar trend mot ökad flexibilitet. Arbetstagare efterfrågar det och arbetsgivare tycks möta upp. Arbetslivet kommer förändras och bli mer dynamiskt, men i flera avseenden finns det ett grundmurat behov av kontoren, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.
Endast 15 procent av de tillfrågade anser att kontoren inte kommer behövas i framtiden, men samtidigt är det många, 57 procent, som tror att kontoret kommer att användas på nya, annorlunda sätt efter pandemin.
När tjänstemän och arbetsgivare själva får svara på hur många dagar i veckan som arbete från kontoret anses vara önskvärt efter pandemin landar båda parterna på 3,1 dagar i veckan. Svaren från arbetstagarna och arbetsgivarna matchar varandra väldigt väl: kontorsarbetarna vill fördela sin arbetsvecka på ungefär samma sätt som arbetsgivarna önskar att de ska göra. 
När Stockholms tjänstemän fick frågan; ”Föreställ dig att pandemin är över, hur mycket kommer du vilja vara på kontoret” fördelades svaren så här:
0 dagar 4 procent
1 dagar 8 procent
2 dagar 20 procent
3 dagar 31 procent
4 dagar 17 procent
5 dagar 20 procent
Medelvärdet blev då 3,1 dagar i veckan och betydligt fler vill vara alla dagar i veckan på kontoret än som inte vill vara någon dag i veckan där. 
I rapporten identifierar de svarande tjänstemännen ett antal styrkor som kontoret har i relation till hemarbete. Exempelvis svarar 70 procent att kontoret är viktigt för att skapa tillhörighet och bli del av ett sammanhang. 
Det visar sig även att 80 procent anser att man rör sig mer när man arbetar på kontoret, 89 procent anser att man har roligare på kontoret och 62 procent anser att man mår bäst psykiskt vid arbete från kontoret. 
Den trenden är också något starkare inom den yngre svarsgruppen, 18-35 år. 
När det gäller arbetsuppgifter visar det sig att kontoret har vissa tydliga fördelar samtidigt som hemarbete har andra starka förtjänster. 
Exempelvis anser 72 procent att hemarbete är att föredra vid arbetsuppgifter som kräver fokus och 63 procent föredrar att arbeta hemma med administrativa uppgifter. 
Men för arbetsuppgifter som kräver interaktion och kreativitet är efterfrågan på att få vara på kontoret stor. Närmare 89 procent av de tillfrågade föredrar att vara på kontoret när de ska arbeta tillsammans med kolleger. 74 procent menar att samarbete och interaktion med kunder görs bäst från kontoret och 67 procent vill förlägga kreativa arbetsuppgifter på kontoret. Kontorets har också förkrossande stöd när det gäller att motivera andra medarbetare, med ett stöd på 92 procent. 
– Det är tydligt att värden som är i tillväxt i det moderna arbetslivet som till exempel kreativitet, lärande, samverkan och kreativitet är i stort behov av att människor faktiskt möts fysiskt. Här kommer kontoret fortsatt att spela en viktig roll. Samtidigt har även hemmakontoret sina fördelar som så klart kommer att nyttjas i framtiden. Det här kommer att utmana invanda föreställningar och är något som kontorsintensiva städer, som Stockholm, kommer behöva förhålla sig till, säger Daniella Waldfogel.
 
Övrigt från rapporten:
Påstående: Jag tror inte längre att kontoren kommer att behövas – pandemin har visat att vi klarar oss utan kontor
Instämmer inte 57 procent
Varken eller 28 procent
Instämmer 15 procent
 
Påstående: Efter pandemin kommer kontoret fylla samma funktion som före pandemin – inget kommer ändras
Instämmer inte 57 procent
Varken eller 23 procent
Instämmer 20 procent
 
Om du jämför en arbetsdag hemma med en arbetsdag på kontoret, vilka av dagarna har du…
…varit mest produktiv?
En arbetsdag hemma 60 %
En arbetsdag på kontoret 40 %
 
…mått bäst psykiskt?
En arbetsdag hemma 38 %
En arbetsdag på kontoret 62 %
 
…rört mest på dig fysiskt (ink transporter till och från jobbet)?
En arbetsdag hemma 20 %
En arbetsdag på kontoret 80 %
 
…haft mest roligt?
En arbetsdag hemma 11 %
En arbetsdag på kontoret 89 %
 
Var utför du bäst olika arbetsuppgifter – hemma eller på kontoret?
Arbetsuppgifter som kräver koncentration och fokus
Hemma 72 % Kontoret 28 %
 
Administrativa arbetsuppgifter
Hemma 63 % Kontoret 37 %
 
Kreativa arbetsuppgifter, t ex affärsutveckling, konceptutveckling
Hemma 33 % Kontoret 67 %
 
Samarbete och interaktion med kunder
Hemma 26 % Kontoret 74 %
 
Samarbete och interaktion med kollegor/arbete i projekt
Hemma 11 % Kontoret 89 %
 
Leda och motivera andra medarbetare
Hemma 8 % Kontoret 92 %
 
Det här har stockholmarna saknat mest när de har arbetat hemma
Arbetskamraterna 41 %
Gemenskap och socialt umgänge 32 %
Spontana avstämningar 9 %
Kontorsmiljö och utrustning 7 %
Fysiska möten 6 %
Inget/vet ej 3 %
Åka hemifrån 2 %
 
I en helt ny rapport, om våra förändrade arbetsvanor efter pandemin, har Novus för Stockholms Handelskammares räkning undersökt opinionen hos 1 121 tjänstemän och 200 arbetsgivare från såväl privat som offentlig sektor i Stockholms län.