Nyheter om kriminella som skriver sig på felaktiga adresser har dykt upp i media. Det sker trots att lagen kräver att man är bosatt på sin folkbokförda adress.
I dagsläget finns det ingen möjlighet för privatpersoner att hindra obehöriga att felaktigt skriva sig på ens adress. Samtidigt är det drygt 200 000 personer som enligt Skatteverket beräknas vara felaktigt folkbokförda idag. Det går inte heller att ta bort personen från adressen – det är enbart Skatteverket som kan ta beslut om det.
Att någon annan felaktigt skriver sig på en adress kan skapa oro i hela föreningen. När det kommer till just gängkriminalitet är det något som har visat sig påverka alla boende och deras säkerhet. Men det påverkar även annat, som bidragsbrott och olaglig andrahandsuthyrning.
Skatteverket har under hösten lämnat in förslag för att förbättra folkbokföringen. Ett av förslagen är underrättelse om folkbokföring, vilket skulle innebära att Skatteverket skulle kontakta den eller de som står folkbokförda på en viss adress om någon annan anmäler flytt dit. Något som skulle kunna öka tryggheten för de boende.
– Vi har under hösten matats av nyheter om felaktiga folkbokföringar och gängkriminalitet, något som kan skapa stor oro i föreningen och för en själv. Det blir ens eget ansvar att kontinuerligt se så ingen har skrivit sig på sin adress, men nu finns också flera tjänster för att underlätta detta. Även styrelsen kan ha som rutin att se så ingen obehörig skriver sig i fastigheten, säger Therese af Jochnick, på SBC.
 
Fyra tips som hjälper till att undvika felaktig folkbokföring
m Se vem som är skriven på din adress – Det går genom Skatteverkets tjänst Folkbokförda på samma adress att se vilka som står skrivna på samma adress som en själv. Skulle någon obehörig stå med ska en anmälan till Skatteverket upprättas. Det underlättar för en styrelse som exempelvis misstänker olovlig andrahandsuthyrning.
m Spärra adressändring – Undvik att själv bli felaktigt folkbokförd av någon annan. Det kan du som privatperson göra genom att spärra obehörig adressändring via Skatteverkets hemsida.
m Spärra postadressen – Adressändring har skapat en tjänst kallad Adresslåset, som spärrar postadressen. Då kan ingen annan än du själv adressändra, eftersända eller lagra din post.
m Bli larmad – hitta.se har en tjänst för att underlätta vid felaktig bokföring. Genom ”Adresslarm” får man ett sms om någon skulle skriva sig på ens adress.