Använder du din arbetsgivares bil privat? Då behöver du ha koll på det här med 
bilförmån. Företagsvärlden reder ut vad som egentligen gäller.
Källa: Skatteverket Foto: Hassan Ouajbir
 
Om du får använda din arbetsgivares bil privat är det en förmån som oftast är skattepliktig. Ett exempel på privat användande är om du använder bilen för resor till och från ditt arbete. Samma regler gäller oavsett om arbetsgivaren äger eller leasar bilen. När blir det en bilförmån? Om du använder arbetsgivarens bil för privata resor mer än 100 mil eller vid mer än 10 tillfällen per år så blir det en bilförmån som du ska beskattas för. För att du ska kunna visa att du inte har använt bilen privat bör du ha en körjournal och noggrant anteckna alla resor, både privata och i tjänsten. Har du en förmånsbil, det vill säga beskattas för en bilförmån, så får du använda bilen både för dina privata resor och resor i tjänsten men du bör även då ha en körjournal. Körjournalen Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten. En körjournal kan skrivas på papper, i dator eller vara elektronisk. En elektronisk körjournal kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. Körjournalen kan även kompletteras med till exempel reseräkningar eller dagboksanteckningar. Hur fyller man i en körjournal? Skatteverket rekommenderar att en körjournal ska innehålla mätarställning vid årets början samt mätarställning vid årets slut. Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter: bilens registreringsnummer aktuellt år datum och mätarställning vid resans start och slut hur många kilometer den anställda kör varje resa vilken adress resan startade från och avslutades på ärende/syfte med resan vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor) anteckningar om bilförare och tankning med mera. Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen. Kostnaden för en förmånsbil Hur mycket skatt du betalar när du har en förmånsbil beror på förmånsvärdet för den bil du har valt. En bilförmån beräknas utifrån en schablon där bland annat vad bilen kostade som ny, extrautrustning och fordonsskatten påverkar förmånsvärdet. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön vid beräkning av din skatt. Exempel på kostnad för bilförmån om du enligt tabell ska betala 30 % i skatt: Lön 30 000 kr Billens förmånsvärde 4 000 kr Skatteavdrag som arbetsgivaren gör 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr Lön som betalas ut till dig: 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr Situationer som kan påverka ditt förmånsvärde Om du kommer köra mer än 3 000 mil i tjänsten under året så kan arbetsgivaren minska ditt bilförmånsvärde med 25 procent. Har arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet och du uppfyller kravet så kan du själv minska det i din inkomstdeklaration. Flowlife rabattkod Du minskar då det belopp som finns förtryckt som ”Lön, förmåner, sjukpenning m.m.” med 25 procent av ditt bilförmånsvärde och skriver som övrig upplysning att du har kört mer än 3.000 mil i tjänsten. Det är viktigt att du kan visa vilka resor du har gjort i tjänsten och det gör du enklast genom att noggrant föra en körjournal. Har du haft flera arbetsgivare under året så får du räkna ihop alla mil du har kört i tjänsten hos de olika arbetsgivarna. Drivmedel, trängselskatt och parkeringsplats Om din arbetsgivare betalar drivmedlet för dina privata resor så blir det en drivmedelsförmån som du ska betala skatt för. Det gäller alla typer av drivmedel, även till exempel biogas, etanol och el. En drivmedelsförmån räknas separat utöver bilförmånsvärdet. Betalar arbetsgivaren trängselskatt för dina privata resor är också det en skattepliktig förmån. Det är därför viktigt att du för körjournal så att det går skilja på privata resor och resor i tjänsten. Samma gäller för infrastrukturavgifter för broar. Erbjuder din arbetsgivare dig fri parkering eller garage vid arbetsplatsen så är det en skattefri förmån om du har en förmånsbil. Betalar arbetsgivaren för parkering vid din bostad är det däremot en förmån som du ska beskattas för. Hoppas att du fått lite mer koll på vad som gäller om du använder din arbetsgivares bil.