Hur nöjd är du med din omgivning? Alltså staden eller området där du bor, trafiksituationen, arbetssituationen och samhället i stort. Tillhör du kategori nöjd eller missnöjd tro. Oavsett vad kommer här lite läsning om svenskens nöjdhet i olika frågor.

Kanske känner du igen dig bland majoriteten, annars är du den som går mot strömmen. Det är ”Samhällsbarometern” som skvallrar om hur vi svenskar tycker om saker och ting som påverkar oss som samhällsmedborgare. Det är företaget Projektengagemang som beställt undersökningen av Sifo eftersom de är samhällsutvecklare och anser det vara viktigt att veta vad svenskarna tycker. Och det är det ju många som inte är samhällsutvecklare som också finner denna typ av information intressant.
Undersökningen visar att svenskarna generellt verkar trivas bra i sina hemstäder. Drygt åtta av tio svenskar tycker nämligen att deras städer är vackra och hälften uppger att de alltid känner sig trygga. Mest nöjda är gotlänningarna. Där svarar hela 97 procent att deras hemorter är fina och 70 procent uppger att de alltid känner sig trygga. Minst imponerade över sina hemstäders skönhet är boende i Dalarnas län. En av tre dalmasar anser nämligen att deras städer inte alls är vackra. Mest otrygga i sina städer känner sig däremot skåningar och uppsalabor. 
 
Hållbart
Rapporten visar att svenskarna gör medvetna val i vardagen för att leva hållbart och miljövänligt. Vanligast är det att panta och källsortera avfall. Det gör mer än 80 procent. Hälften svarar också att de väljer att köpa ekologiska produkter. Många vill samtidigt göra mer för miljön, men de tycker att det saknas möjligheter och finns för få praktiska lösningar. Endast fyra procent av svenskarna säger däremot att de inte gör något alls för att leva miljövänligt. 
 
Kollektivtrafiken
Hela 70 procent av svenskarna är missnöjda med kollektivtrafiken i sina städer. De främsta anledningar är för höga priser, dåliga förbindelser och för få avgångar. Mer än var tredje svensk upplever också irritation varje månad när de reser kollektivt på grund av förseningar. 
Storstadsborna är de som blir mest irriterade över förseningar i kollektivtrafiken. Både i Stockholm och i Göteborg blir drygt var fjärde person irriterad minst en gång i veckan över att bussar och tåg inte går i tid. Mest nöjd med kollektivtrafiken är de som bor på Gotland, tätt följt av Norrbotten och Jämtland. 
 
Bilen fortsatt nummer ett 
Trots att det finns gott om miljövänliga alternativ är bilen fortfarande det vanligaste sättet för svenskarna att ta sig runt i sina städer. Det är bara i Uppsala, Stockholm och Göteborg som andra transportmedel konkurrerar ut bilen. Uppsalaborna cyklar helst medan stockholmare och göteborgare väljer tunnelbana eller tåg. 
 
Jobbet
Resultatet visar tydligt att de flesta svenskar trivs bra med sina fysiska arbetsmiljöer. Hela åtta av tio uppger nämligen att de är helt eller delvis nöjda. Enligt undersökningen är endast elva procent missnöjda och det svenskarna främst önskar är att ventilations- och värmereglering förbättras. Samtidigt är ett bättre säkerhetstänk det som minst efterfrågas på svenska arbetsplatser. 
Som topp tre när det gäller nöjdhet med sitt jobb kommer Västmanland, Halland och Uppsala. I den motsatta listan, det vill säga bottennoteringarna, där svensken är minst nöjd med sitt arbete hittar man Östergötland, Västra Götaland och Gotland. 
Nästan varannan person tycker att deras arbetsplats bör satsa mer på miljö- och hållbarhetsarbete och en av fyra vill att svenska företag ska ta ett större socialt ansvar. Dessutom vill hela 35 procent att deras företag satsar mer på ergonomiska hjälpmedel. Högst är siffran bland unga vuxna mellan 18 till 29 år. Flowlife rabattkod
Trots att svenskarna har många idéer kring hur deras städer ska utvecklas är det relativt få som vet hur de ska gå till väga för att förändra. Två av tre svarar nämligen att de inte alls tycker att de har möjlighet att påverka staden där de bor. De vanligaste orsakerna är att människorna inte upplever att politiker lyssnar och att det krävs stort engagemang för att något ska hända. Var tredje svensk svarar dessutom att de inte vet hur de kan påverka eller vem de ska vända sig till. De som känner att de har minst chans att förändra är männen, men det finns även stora geografi ska skillnader. Störst möjlighet till påverkan anser värmlänningarna att de har. Bland dem svarar endast hälften att de inte får gehör för sina åsikter. 
 
Här är flest missnöjda med kollektivtrafiken
1. Stockholm
2. Västra Götaland 
3. Uppsala
4. Skåne
5. Västerbotten 
 
Här är flest nöjda med kollektivtrafiken
1. Gotland
2. Norrbotten 
3. Jämtland
4. Södermanland 5. Dalarna 
 
Vi tycker vi bor vackrast i Sverige
Gotland 97 %
Stockholm 94 %
Västernorrland 89 %
Värmland 87 %
Jämtland 87 %
 
Känner du dig trygg i din stad?
Ja, alltid 50 %
Ja, ibland 37 %
Nej 11 %
 
Det gör svenskarna för att leva hållbart och miljövänligt:
Pantar 85 %
Källsorterar 48 %
Köper ekologiska produkter 48 %
Donerar kläder och inredning 47 %
Är sparsam med energiförbrukningen 43 %
 
Det här är Sveriges vackraste plats
Stockholms skärgård, Stockholm 43 %
Gamla stan, Stockholm 33 %
Höga kusten, Ångermanland 31 %
Raukarna, Gotland 23 %
Bohuskusten/Göteborgs skärgård, Bohuslän 21 %
 
Varför gör du inte mer för miljön idag?
Det finns för dåligt med praktiska lösningar 41 %
Det är för dyrt 30 %
Jag gör tillräckligt för miljön i dagsläget 29 %
Svårt att få in miljötänket i vardagen 20 %
Det är för tidskrävande 19 %
Jag vet inte vad jag kan göra för att leva mer miljövänligt 11 %
Jag bryr mig inte 4 %
 
Hur tar du dig i första hand runt i din stad? 
Bil 42 % 
Promenerar 24 % 
Tunnelbana/Tåg/Spårvagn 14 % 
Cyklar 13 % 
Buss 7 % 
Moped 0 % 
Motorcykel 0 % 
Taxi 0 % 
Annat 0 % 
Vet ej 0 % 
 
Vad är du missnöjd över när det kommer till kollektivtrafiken i din stad? 
För dyrt 34 % 
För få avgångar 26 % 
Dåliga förbindelser/måste göra byten 22 % 
Jag är helt nöjd med kollektivtrafiken 19 % 
Bristande punktlighet 15 % 
För trångt på hållplatser och ombord 14 % 
Vet ej 10 % 
Annat 7% 
För få hållplatser/stopp 6% 
Otryggt 5% 
Trafiksäkerheten 2% 
 
Hur ofta upplever du irritation på grund av förseningar i kollektivtrafiken? 
Varje dag 2 %
Flera gånger i veckan 8 %
En gång i veckan 5 %
Flera gånger i månaden 7 %
En gång i månaden 7 %
Mer sällan än en gång i månaden 23 %
Jag blir aldrig irriterad vid förseningar 9 %
Åker aldrig kollektivt 32 %
Vet ej 7 %
 
Det vill svenskarna se mer av i sina städer
Grönområden 44 %
Uteserveringar 38 %
Belysning 36 %
Cykelvägar 29 %
Gågator 21 %
Utegym 19 %
Lekplatser 18 % 
Badplatser 17 %
Skulpturer och gatukonst 15 % 
Höghus 8 %