Försäkringsbolaget If har inlett en storsatsning på hälsa och kroppen. Genom att sätta kroppen i centrum vill If skapa en diskussion om hälsa och hur det kommer sig att så många är mer angelägna om att försäkra sina saker än sig själva.
Vi talar inte tillräckligt om kroppen. Det finns anledningar till det. Sociala medier har bidragit till att den negativa kroppshetsen är ännu värre än tidigare. Många undviker att tala om kroppen helt. Det är en enkel utväg, men det är inte rätt.
If har låtit Novus fråga drygt 3 000 svenskar om sitt förhållande till sin kropp. 47 procent säger sig vara missnöjda med sin kropp. Bland äldre och låginkomsttagare är det vanligast att vara missnöjd med hur kroppen fungerar, på grund av värk eller andra besvär. Bland yngre är den primära orsaken till missnöjet kroppens utseende. Det är också yngre (åldersgruppen 18-29) som i högst grad säger sig vara nöjda med sin kropp.
If vill ta initiativ till en diskussion om kroppen. Inte om kroppens utseende utan om förebyggande hälsa, om värdet av att ta hand om sin kropp för att minska risken att drabbas av sjukdom och ohälsa, men också värdet av att försäkra sig mot det som ändå kan hända.
– Vi kan inte garantera att du inte drabbas av ohälsa. Men vi kan hjälpa dig att minska risken. Vi vet vad du kan göra för att ta hand om dig. Vi kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att arbeta förebyggande och hjälpa dig att leva ett liv i hälsa, säger Ifs nordiska hälsostrateg Kristina Ström Olsson.
– Vi vill att både våra befintliga och blivande kunder ska känna att vi verkligen finns vid deras sida och bryr oss om dem. Även innan något har hänt. Vi vill förflytta oss från att vi främst försäkrar saker till att vi finns där för våra kunder i deras livssituation, genom hela livet.
Att förstå hur kroppen fungerar och hur man bäst kan ta hand om den är viktigt för att kunna leva ett långt och hälsosamt liv. I dag är ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa stora globala utmaningar. Genom att skapa hälsosamma vanor och förstå hur vardagslivet påverkar kroppen kan man börja ta bättre hand om sig och öka sina chanser till ett liv i hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan 80 procent av livsstilsrelaterade sjukdomar förhindras.
 
Kristinas 5 råd för att öka tryggheten kring hälsa och välbefinnande:
1. Ta hand om din helhetshälsa: prioritera god sömn, vardagsmotion, mental återhämtning, näringsrik kost och undvik mer än måttligt intag av alkohol.
2. En liten förändring kan göra stor skillnad och leda till nya goda vanor. Utgå från vad som känns viktigast för dig.
3. Vårda dina sociala relationer. Både för din egen hälsas skull och för andras.
4. Se över ditt och familjens försäkringsskydd så att ni inte riskerar att drabbas hårt ekonomiskt om olyckan är framme.
5. En sjukvårdsförsäkring kan hjälpa till att förhindra ohälsa och sjukskrivning, och ger vård om behov uppstår. Ta reda på om din arbetsgivare tecknat sjukvårdsförsäkring för sina anställda.
 
Undersökning
Undersökningen genomfördes av Novus 10-14 september 2021 bland 3029 slumpmässigt utvalda personer.
 
Är du generellt nöjd med din kropp? (flera val möjliga)
Ja, absolut: 19%
Ja, den är funktionell: 41%
Ja, men jag har verkligen kämpat mig till den kropp jag har i dag: 4%
Nej, inte nöjd med min kropps utseende: 24%
Nej, inte nöjd med hur min kropp fungerar, jag har ofta värk eller andra besvär: 21%
Nej, hatar min kropp: 2%
Vill inte svara: 1%
 
Signifikanta skillnader
Ja, absolut: 18-29 år (24%)
Ja, den är funktionell: Hushållsinkomst 800k+ (48%)
Nej, inte nöjd med min kropps utseende: 18-29 år (29%), 30-49 år (30%), Studerande (30%), Hyreslägenhet (32%)
Nej, inte nöjd med hur min kropp fungerar, jag har ofta värk eller andra besvär: 50-79 år (27%), Hushållsinkomst -299k (29%)