Många har skaffat fritidshus under pandemin men det kan vara svårt att ha koll på allt som ny ägare. If har tipsen du borde tänka på när du öppnar upp fritidshuset.
De allra vanligaste husskadorna beror på rör som frusit under vintern och kan orsaka såväl jobbiga som dyra vattenskador. Det andra kvartalet i fjol var vattenskador de mest anmälda skadorna som drabbar fritidshus (4 947 stycken), enligt Svensk Försäkring. På andra plats kom anmälningar om maskinskador (4 103 stycken).
– Har vattenledningarna klarat av vintern utan att ha frusit sönder? Titta efter tecken på fukt och kondens både inomhus och ute på fasaden, samt, om möjligt, under huset. Om du ser tecken av fukt eller mögel, försök spåra varifrån det kommer, säger Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert på If.
Även bland Ifs egna kunder toppar anmälningar om vattenskador listan:  
– Antalet anmälda vattenskador ökade med 11 procent under 2020 jämfört med 2019, säger Jenny Rudslätt.
När det gäller If-kundernas anmälningar om brandskador på fritidshus var de emellertid 8 procent färre 2020 jämfört med 2019. Jämfört med snittet perioden 2015-2018 ökade dock brandskadorna kraftigt 2020 (86 procent). Totala antalet brandskador var knappt 120 stycken i fjol.
 
Bra att kolla vid ankomst:
• Gå ett varv runt huset och titta efter skador och tecken på inbrott.
• Ta ett varv i huset innan vatten slås på för att leta efter vatten- och fuktringar.
• Sätt på vattnet försiktigt, dra inte på för fullt på en gång.  
• Var två personer när vattnet slås på efter vintern. En sätter på vattnet och är beredd att snabbt stänga av och en går runt och lyssnar efter läckor, susande ljud och dropp.
• Inspektera rör, installationer, vattenbehållare, vattenlås på toaletter, expansionskärl och varmvattenberedare innan du sätter på vattnet. Även om man öppnat alla kranar och frostskyddat alla vattenlås finns risk för skador på grund av isbildning.
• Titta under diskbänken om möss varit inne och ha samtidigt koll på avloppsledningar från diskmaskinen.
 
De närmaste dagarna:
• Gå igenom hängrännor och stuprör så att det inte är stopp i dessa. Annars kan huset få vattenskador.  
• Se över tak och takpannor, lyft på några av takpannorna – syna pappen under.
• Gå igenom fönster så de är hela och täta mot regn.  
• Inspektera krypgrund efter eventuell fuktpåverkan eller mögelproblem.
• Skaffa brandvarnare och brandsläckare till stugan om det inte redan finns.