Idag är bilförsäkringspremien en trubbig historia då den baseras på din ålder samt var du bor. Nu har KTH-forskare tagit fram en lösning som tar reda på när, var och hur du kör då detta bättre illustrerar vilka olycksrisker som finns för den enskilda försäkringstagaren. På så sätt kan premien sättas efter körbeteende, vilket kan leda till stora besparingar för den enskilde.

– Ska man prata klarspråk är det anmärkningsvärt att försäkringspremien idag inte baseras på faktisk risk såsom körbeteende, utan på saker som hur gammal du är, och var du är bosatt. Kör du bra och säkert ska du givetvis ha en lägre premie. Det sade KTH-professorn Peter Händel som var en av de som var med och utvecklade mobilappen Movelo. Den har kommersialiserats under några års tid, och framgångarna har inte låtit vänta sig. Ett av Skandinaviens största försäkringsbolag har skrivit avtal om att börja tillhandahålla mobilappen till sina kunder, med en första lansering i Sverige. Sedan väntar resten av Skandinavien, vilket innebär flera miljoner potentiella användare. Teckna försäkring med rabatt – Installerar bilföraren appen och börjar använda den i sin bil kommer hon eller han att erbjudas möjligheten att teckna försäkring med rabatt. Det kan handla om en prisreducering upp till 50 procent, sade Peter Händel. Movelo tar hänsyn till GPS-information från mobilen, och ser hur mycket du kör samt var. Dessutom plockar Movelo upp information om hur bilen körs, till exempel hastiga inbromsningar och andra tecken på osäkert körbeteende. Om en förare kör mycket sällan ska det givetvis påverka premien positivt, i jämförelse med den som kör varje dag och därmed löper större risk att drabbas av olyckor. Men Movelo innebär inte bara en bättre försäkringspremie. Information från appen hjälper bilförarna att köra på ett sätt som både sparar bränsle och därmed också pengar och miljö. Vidare samlar Movelo enkelt in data som forskare kan använda till transportforskning och trafikplanering, exempelvis för att komma åt problemet med bilköer. Morötter bättre än piskor – Jag gillar morötter bättre än piskor. Man kan styra trafiken på andra sätt än med hjälp av biltullar, sade Peter Händel. I förlängningen ger alltså Movelo information tillbaka till forskningen, som i sin tur kan arbeta för att skära ner de samhällsekonomiska kostnader som bilköer innebär. Svenskarna förbrukar trots allt 350 000 timmar i veckan i bilköer. – Movelo är ett exempel på ett system där det bara finns vinnare. Bilförarna får en bättre privatekonomi, försäkringsbolag vinner på det genom mer exakta premier, forskarna får data de kan arbeta med för till exempel trafikplanering och vår miljö får sitt, sade Peter Händel. Ytterligare en dimension Till sist finns det ytterligare en dimension av appen. Den är rolig att använda då den också är ett spel där det går att samla poäng och guldstjärnor, jaga placeringar på topplistor, bjuda in vänner och så vidare. Alltså ytterligare ett incitament för bilföraren att installera och använda Movelo. För åtta år sedan lanserade Peter Händel idén att använda värmekamera i bilar för att undvika viltolyckor. Innovationen fick smeknamnet Älgvarnaren och för sin utveckling av IR-teknik som förebygger viltolyckor utan att förare behöver växla fokus mellan skärm och vindruta fick Peter Händel motta Älgskadefondsföreningens pris Guld-Älgen. Om Peter Händel Peter studerade och disputerade vid Uppsala universitet. Efter ett par år på Ericsson Radio Systems AB och vid tekniska högskolan i Tampere, anställdes han som lektor vid avdelningen för signalbehandling på KTH 1997 där han befordrades till professor 2006. Peter fick snart ta rollen som chef för signalbehandlingsavdelningen på KTH, vilken han ledde fram till en omorganisation för några år sedan. Genom sitt engagemang och inställning skapade han en stämning och gemenskap i vårt forskarteam där alla trivdes och kunde blomstra. Han var under olika perioder gästprofessor vid Högskolan i Gävle och även vid Indian Institute of Science. Peter var en uppskattad föreläsare, som gärna kryddade sina föreläsningar med videoinslag om olika tillämpningar av signalbehandling och digitalisering. Engagemanget för undervisning visades också i hans uppdrag som grundutbildningsansvarig för institutionen och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Tillsammans med ett par kollegor skrev han en lärobok i signalteori, som numera även finns i engelsk översättning. I sin forskning var Peter mycket utåtriktad och sökte ständigt efter nya tillämpningar i kontakt med många olika företag och organisationer. Han jobbade deltid som adjungerad forskningschef på FOI i början av 2000-talet, vilket bland annat väckte ett intresse för positionering. I samarbete med ett antal doktorander och post-doktorer utvecklades både teoretiska resultat, prototyper och färdiga produkter, för positionering av allt från brandmän till hissar och fordon. Systemet för lokalisering av brandmän med hjälp av små sensorer monterade i skorna väckte uppmärksamhet över hela världen. Bland annat flög Discovery Channel in ett team från Kanada för att filma ett inslag. Ett annat intresse som speglades i forskningen var bilkörning och hur olika sensorer kunde användas till att analysera förarens beteende. Detta resulterade i ett start-up-företag för försäkringstelematik, där sensorerna i en vanlig mobiltelefon användes för att samla data, vilka i sin tur kunde påverka försäkringspremien, men också hjälpa föraren att minska bränsleförbrukningen. Ett annat uttryck för bilintresset var ett projekt för att undvika kollision med älgar, vilket renderade priset “Guldälgen” från älgskadefondföreningen, 2008. Peter deltog tidigt i den offentliga debatten om digitalisering, bland annat i Almedalen, och listades år 2012 av IDG Internetworld som en av digitala Sveriges mest kreativa personer. Peter handledde ett 20-tal doktorander, vilka nu återfinns vid ett flertal olika företag och universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowlife rabattkod