– Våga prata om inkontinens
Att berätta för sin omgivning om sitt läckande urin är för de flesta något väldigt skamfyllt. Men det kan löna sig att prata om det med sin läkare.
– Det finns så mycket man kan förbättra, säger Aino Fianu Jonasson, gynekolog som specialiserat sig på urininkontinensbesvär hos kvinnor.
Många kvinnor lider av urininkontinens i det tysta. Då alla kvinnor inte söker hjälp för sina besvär vet man inte exakt hur många det är som är drabbade, men man bedömer att det finns hundratusentals kvinnor i Sverige som har någon form av inkontinensbesvär. 
Trots att besvären ökar med åldern visar en ny svensk studie att urinläckage upplevs som ett större problem bland de yngre kvinnorna jämfört med de äldre. Såväl socialt- och arbetsliv som sexualliv påverkades negativt hos de yngre.
– Jag har träffat oerhört många som mår dåligt för att de tycker det är skamligt. De skäms för att läcka, inte minst i samband med sex och samlag, och är rädda att det ska lukta om dem. Om de inte vågar prata med sina vänner eller sin partner om det, så isolerar de sig istället, säger Aino Fianu Jonasson.
Läs mer om inkontinens, hur du kan förebygga och undvika läckage, de olika typerna av inkontinens och mycket mer under Netdoktors fokusområde.