Invandringen till Sverige minskade med totalt 29 procent förra året jämfört med 2019, visar ny statistik från SCB. Antalet invandrare minskade för alla typer av uppgivna skäl.
Under 2020 invandrade 82 518 personer till Sverige. Det var en minskning med 33 287 personer från 2019, då 115 805 personer invandrade.
– Antalet invandrare var färre samtliga månader 2020 jämfört med 2019. Skillnaden var som störst under april till juni när effekterna av coronapandemin var stor och det var svårt att korsa gränserna i många delar av världen, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.
Det finns flera typer av invandringsskäl i statistiken, och invandringen minskade för samtliga under fjolåret. I absoluta tal minskade invandringar av personer som är flyktingar och skyddsbehövande mest.
– De mer än halverades, från 16 724 personer 2019 till 7 626 personer 2020. Minskningen beror främst på färre asylsökande de senaste åren, säger Tomas Johansson.
 
Lägsta antalet sedan 2002
Sedan 2015, då närmare 163 000 personer sökte asyl i Sverige, har antalet asylsökande minskat betydligt. Under 2019 skedde en liten ökning jämfört med 2018, men under 2020 minskade antalet asylsökande återigen. Förra året ansökte 12 991 personer om asyl (5 081 kvinnor och 7 910 män).
– Det är det lägsta antalet som uppmätts sedan SCB blev statistikansvarig myndighet för statistiken över asylsökande 2002.
I relativa tal minskade antalet invandrare som kom till Sverige som anhöriga till flyktingar mest. Från 7 826 personer 2019 till 3 367 personer 2020.
– Det var en minskning med 57 procent jämfört med 2019, säger Tomas Johansson.
Invandringen av studerande minskade med 26 procent förra året, och invandringen av arbetskraft med 38 procent.