Författare: Johan Fallby, 
Markus Johannesson
Fotograf: 2motiv8
Liber
 
Självmedvetenhet, förberedelser och utvärdering är avgörande faktorer för att lyckas inom elitidrotten. I ett utmanande arbetsliv är det klokt att hämta kunskap från idrottspsykologi och förutsättningar inom elitidrotten, det menar de tidigare elitidrottarna Markus Johannesson och Johan Fallby i sin nya bok Jaget före laget, utgiven av Liber. I boken beskriver de hur man med bra relationer och ledarskap lyckas skapa sammanhang för att prestera.
Boken vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer, från högsta ledning till mindre grupper, och till medarbetare som vill utvecklas och kunna leda sig själv. Det går också att tillämpa bokens innehåll som tränare eller ledare inom idrotten, i kulturlivet och i familjen. Principer och erfarenhet från forskning och högpresterande lag eller individer är användbart i alla delar av livet.