Mellan 12 procent och 23 procent mer i månaden som pensionär. I en ny rapport har pensionsbolaget Skandia räknat på hur fokus på karriären påverkar pensionen samt vilka branscher och generationer som gynnas mest av att prioritera yrkeslivet genom exempelvis heltidsarbete. Resultatet visar att unga civilingenjörer kan tjäna upp till 10 000 kronor per månad genom att arbeta heltid, medan en äldre biblioteksassistent bara tjänar 3 000 kronor per månad på samma val.

Hela 7 av 10 av dagens pensionärer har skattefinansierade bidrag som komplement till den egna pensionen. Detta på grund av att deras arbetslivsinkomster inte byggt upp en tillräckligt hög pension. År 2020 var den siffran 3 av 10, vilket har lätt till diskussioner kring de drivkrafter som finns för arbete inom pensionssystemet. – Den senaste tidens politiska beslut har skakat om det allmänna pensionssystemet och gjort de tänkta raka rören mellan arbete och pension allt krokigare. I själva verket tjänar hela samhället på att fler jobbar mer. Det leder till att ekonomin växer, att mer skatter betalas in och att mer pengar flödar in i pensionssystemet. Det är därför viktigt att det också syns i pensionskuvertet när det är dags att leva livet som pensionär, avslutar Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Att arbeta heltid eller deltid efter småbarnsåren – det är frågan Rapporten ”Karriärfokus – så lönar sig heltidsarbete i pensionskuvertet” utgår ifrån den totala pensionen inklusive tjänstepensionen. Apohem rabattkod I rapporten studeras sex olika branscher i tre olika lönenivåer, i privat respektive offentlig sektor. Utfall för respektive yrkeskategori räknas ut för tre generationer – där olika pensionsavtal och lönelägen slår olika. Men en sak är säker, de yngre generationerna tjänar mest av att välja bort deltidsarbete. – Ju tidigare jag förstår vad som bygger pension och hur olika livsval påverkar min framtid så kan jag fatta medvetna beslut. Även om ett karriärfokus är ekonomiskt gynnsamt kanske det inte passar alla, då kan ett eget sparande vara ett relativt enkelt sätt kompensera för deltidsarbete. Att jobba längre ger också stor effekt på pensionen och blir det verktyg som återstår om jag närmar mig pensionen och inte är nöjd med prognosen, fortsätter Mattias Munter. Scenariot som rapporten utgår ifrån är det vanliga dilemmat att efter småbarnsåren*, vid 39 års ålder, gå ner i arbetad tid till 80 procent eller att fortsätta arbeta heltid fram till riktåldern. Men andra livsval och prioriteringar kan också leda till motsvarande svaga löneutveckling och negativa pensionseffekt.