Kemikalier kan numera mätas i mindre koncentrationer än förut, och därför bli föremål för oro.

Alla kemikalier är potentiellt farliga och de mest utbrett använda laboratoriekemikalierna är de mest farliga av alla; människor drunknar i dem varje år. Men använda på ett riktigt sätt och i rätt mängd utgör kemikalier en vital del av vårt dagliga liv. De flesta mediciner, till exempel, är någon slags form av kemikalie, så även desinfektionsmedel, rengöringsmedel i hemmen och plaster. Det har under den senaste tiden varit en stark allmän reaktion mot kemikalier, i huvudsak anstiftat av miljöpåtrycknings grupper och ”kemofobi” är numera vidspritt.
Förvirringen om riskerna från kemikalier exemplifieras av de nära besläktade kemikalierna nitrat och nitrit. Den mest giftiga substansen som man känner till är den helt naturliga botulinum toxin. Man har under århundraden känt till att äta av kött som är infekterat med den bakterie som producerar denna toxin leder till en mycket otrevlig död, och att nitrit är den substans som kan ta död på denna dödliga bakterie. Konserverat kött innehåller därför nitrit och ibland även nitrat, från vilken nitrit bredvilligt utvecklas, för att ta död på bakterien och skydda oss från toxinet. Man vet även idag att nitrat är en viktig del i vårt kroppsliga försvar mot bakteriell mag-tarminflammation som vi drabbas av någon gång och av vilken miljoner människor dör varje år i de underutvecklade länderna.
Men även om vi använder nitrit och nitrat för att konservera så spenderas det en stor mängd pengar varje år i Europa och USA med att ta bort dem från vatten och i försök att begränsa deras koncentration i bladbeklädda grönsaker som sallad och spenat. Våra kroppar vet att detta är nonsens – kroppen har ett system för att tillverka nitrat om vi inte äter tillräckligt med sallad, och den utrustar våra njurar med små pumpar som tar tillbaka nitrat från vårt urin och återför det in i vårt blodomlopp.

Naturliga bekämpningsmedel
Vi oroar oss även mycket för bekämpningsmedel i vatten och har en eftertrycklig begränsning för deras koncentration, men vi glömmer bort att i stort sätt allt vårt intag av bekämpningsmedel kommer från naturligt producerade bekämpningsmedel i växter. Faktum är att 99,99 procent av alla kända bekämpningsmedel produceras av växter med avsikt att avvisa insekter. De flesta av oss äter vitkålssallad med glädje, men många av oss kanske blir mindre entusiastiska om man får veta att kål på naturlig väg innehåller 49 naturliga bekämpningsmedel, där några av dem inte kan användas av bönderna eftersom de kan orsaka cancer på laboratoriemöss. Kaffe är speciellt rikt på gnagare karcinogener (cancerutvecklande kemikalier), så det är ingen mening med att oroa sig för de mindre koncentrationer av syntetiska bekämpningsmedel som finns i vattnet när man brygger kaffet. Men lagstiftningen är bekymrad över de syntetiska bekämpningsmedlen och ingen slutar att tänka på den potentiella cancerframkallande bruna drickan som de flesta av oss regelbundet häller ner i våra magar. I verkligheten kommer ingen att dö av bekämpningsmedlen i vattnet eller från att dricka kaffe, så vi måste rikta vår oro mot bättre effekt och börja tänka mer seriöst när det gäller riskbedömningen. Urbanista rabattkod

Begränsade resurser
Vi människor är inte de enda arterna på jorden, och de flesta andra arterna har inget val när det gäller de kemikalier som de utsätts för. Därför är det lämpligt att vi uppskattar riskerna åt dem, men hur vi balanserar våra egna behov mot deras är ett svårt beslut. Vi måste möta våra egna behov av mat och råmaterial, men vi måste balansera dessa behov mot risker för andra arter. Det är vår miljö som förminskas vid förlusten av dessa arter, och det är den miljön som vi lämnar till våra barn.
De resurser som finns tillgängliga för att hålla vår miljö hälsosam är begränsade och de måste användas för att bekämpa de mest allvarliga riskerna först. Riskerna måste uppskattas och prioriteras och detta betonar återigen behovet av ordentlig riskbedömning. Vi måste även räkna med det antagandet att nya teknologier är till sin natur mer farliga än de gamla. De moderna syntetiska pyrethorida bekämpningsmedlen är att föredra jämfört med DDT och än mer före de arseniksammansättningar som användes som bekämpningsmedel tidig i början av 1900-talet.
Diskutabelt är att de verkliga problem som teknologiska framsteg har fört med sig är att kemikalierna nu kan mätas i mycket mindre koncentrationer än förut. European Community (EC) begränsning för något bekämpningsmedel i drickbart vatten är 0,01 ppm (parts per million). Denna siffra valdes eftersom det var begränsningen för upptäckande vid den tidpunkten så lagstiftarna sa på ett effektivt sätt att man inte skulle finna några bekämpningsmedel alls i vatten. Om de menade allvar med att skydda allmänheten skulle de kanske ha förbjudit försäljning av kaffe också.
Bekämpningsmedelsgränsen bestämdes av de begränsningar av analytisk organisk kemi som rådde och tydligen utan någon referens till biologi eller riskuppskattningar. Beslut av denna natur kan bli en risk i sig. Om det finns för många av dem, skulle vi kunna finna oss själva i ett överansträngt regleringssystem som hämmar användbar eller uppskattad aktivitet utan att bidra till säkerheten.

Mer smuts
Vi måste acceptera att det inte finns något sånt som absolut säkerhet och, om det fanns, skulle det troligen inte vara bra för oss.
Ett skäl som föreslagits som orsak till ökningen av astma- och allergiproblem hos barn är att de inte utsätts för tillräckligt med smuts när de är unga så att deras immunsystem inte tillräckligt stor utsträckning utmanas av bakterier. Ett skäl till att så många människor reagerar så starkt mot risker från kemikalier kan vara att de har beskyddats från andra former av risker under lång tid. Vi behöver en logisk grund för att uppskatta riskerna med kemikalier för att kunna optimera balansen mellan produktiv aktivitet och risken för det de medför.